Nicolae Andronic – om politic din Republica Moldova


Nicolae Andronic s-a născut la 13 mai 1959, în satul Cotiujenii Mariraionul ȘoldăneștiRSS Moldovenească, într-o familie de intelectuali. În anul 1981 a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, obținînd titlul de Doctor în drept.

În anii 1981-1986 activează în calitate de stagiar, anchetator la Procuratura. În 1986 a lucrat în calitate de referent superior, secția juridică, aparatul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM. În anii 1990-1992 activează în calitate de consultant superior în aparatul Parlamentului Republicii Moldova.

În anul 1989 este membru al comisiei pentru elaborarea proiectelor de lege privind limbile vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. În anii 1990-1998 este deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În 1994 exercită funcția de vicepreședinte al Parlamentul Republicii Moldova. În 1993-1994 activează în calitate de președinte al comisiei pentru reforma judiciară și de drept și vicepreședinte al comisiei de redactare a noii constituții.  La 22 mai 1998 este numit în funcția de viceprim-ministru în Guvernul Ion Ciubuc (2), apoi în 1999-2000 deține funcția de prim-viceprim-ministru în Guvernul Ion Sturza. În 2004 a fost ales în funcția de președinte al Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova, care apoi a fost redenumit în Partidului Popular Republican.

Decorat cu:

Cărți publicate

 • „Opt ani în Parlament”
 • „Suveranitatea de Stat a Republicii Moldova”
 • „Cotiujenii Mari”
Reclame

Valeriu Nemerenco – jurist, politician, pretor al sect. Buiucani


Valeriu Nemerenco s-a născut la 22 aprilie 1959 în satul Fântâna Albă, raionul Edineț.

În anul 1984 a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, iar în anul 1997 – Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova.

A activat în cadrul organelor Procuraturii Republicii Moldova. După declararea Independenței Republicii Moldova și efectuarea reformelor administrativ teritoriale, în 1992, Nemerenco devine pretor al sectorului Buiucani.

A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în legislaturile XVII și XVIII. În perioada 1999-2003 a fost consilier la Consiliul municipal Chișinău, președinte al Comisiei juridice pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale.

În 2010 este decorat cu Ordinul “Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La 29 martie 2010 este decorat cu Ordinul “Gloria Muncii”. Doctor în drept din 2009.

Este autor al mai multor publicații:

 1. NEMERENCO, Valeriu. Administraţia Municipiului Chişinău : Model
  European, Chişinău, Prut Internaţional, 2009, 237 p. ISBN: 978-9975-69-120-8.
Valeriu Nemerenco. Administrația municipiului Chișinău

Subiectul cărţii este divizat în mai multe părţi: Chişinăul de ieri şi de azi; Standarde şi principii în organizarea administraţiei publice municipale în Republica Moldova; Organizarea administrativ-teritorială – element de bază al descentralizării adminstrative; Organizarea administrativ-teritorială a municipiului Chişinău; Sistemul administraţiei publice a municipiului Chişinău; Concluzii şi recomandări; Bibliografie; Anexe. Anexele incluse în acest volum prezintă un interes deosebit: Acte legislative în domeniul administraţiei publice locale adoptate după Declararea independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova; Populaţia capitalelor ţărilor europene; Legea privind statutul municipiului Chişinău; Legea României. Legea adminstraţiei publice locale nr. 215/2001, Cap. V. Administraţia publică a municipiului Bucureşti; Legea Ucrainei. Despre capitala Ucrainei, oraşul- erou Kiev; Legea Federaţiei Ruse. Cu privire la statutul de capitală a Federaţiei Ruse; Totalurile alegerilor locale generale din 2007 în municipiul Chişinău; Rezultatele alegerilor parlamentare în mun. Chişinău din 5.04.2009; Acordul de înfrăţire; Acordul de colaborare; Lista cetăţenilor de onoare a municipiului Chişinău; Simbolica municipiului Chişinău; Imnul Chişinăului; Primarii de Chişinău.

2. NEMERENCO V. Buiucani – retrospectivă şi perspectivă: (50 de ani de la înfiinţare). Chişinău, Combinatul Poligrafic, 2014, 372 p. ISBN 978-9975-906-89-0

Valeriu Nemerenco. Buiucani -Retrospectivă și perspectivă

Subiectul cărţii este divizat în mai multe părţi: Chişinăul de ieri şi de azi; Standarde şi principii în organizarea administraţiei publice municipale în Republica Moldova; Organizarea administrativ-teritorială – element de bază al descentralizării adminstrative; Organizarea administrativ-teritorială a municipiului Chişinău; Sistemul administraţiei publice a municipiului Chişinău; Concluzii şi recomandări; Bibliografie; Anexe. Anexele incluse în acest volum prezintă un interes deosebit: Acte legislative în domeniul administraţiei publice locale adoptate după Declararea independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova; Populaţia capitalelor ţărilor europene; Legea privind statutul municipiului Chişinău; Legea României. Legea adminstraţiei publice locale nr. 215/2001, Cap. V. Administraţia publică a municipiului Bucureşti; Legea Ucrainei. Despre capitala Ucrainei, oraşul- erou Kiev; Legea Federaţiei Ruse. Cu privire la statutul de capitală a Federaţiei Ruse; Totalurile alegerilor locale generale din 2007 în municipiul Chişinău; Rezultatele alegerilor parlamentare în mun. Chişinău din 5.04.2009; Acordul de înfrăţire; Acordul de colaborare; Lista cetăţenilor de onoare a municipiului Chişinău; Simbolica municipiului Chişinău; Imnul Chişinăului; Primarii de Chişinău.

3. NEMERENCO, Valeriu. Buiucani : File din istoria satului şi a sectorului Buiucani, mun. Chişinău, Chişinău : Prut Internaţional, 2002, 199 p. ISBN: 9975-69-341-5.

Valeriu Nemerenco. Buiucani: File din istoria satului și a sectorului

Istoria Buiucanilor este prezentată sub aspect monografic de la prima atestare documentară (20 august 1608, când într-un act întocmit în Cancelaria domnitorului Constantin Movilă se vorbește despre existența satului Buiucani în perioada domniei lui Ștefan cel Mare) până în zilele noastre. Monografia include cronologia satului Buiucani și sectorul Buiucani în prezent.

4. NEMERENCO, Valeriu. Buiucani – 2000, Chişinău, Prut Internațional, 2000, 159 p.

5. NEMERENCO, Valeriu. Modele şi sisteme de administraţie publică a municipiilor capitală : (Teză).  Chişinău, 2008, 171 p.

6. NEMERENCO, Valeriu. Modele şi sisteme de administraţie publică a municipiilor capitală : (Autoreferat).  Chişinău, 2008, 171 p.

7. NEMERENCO, Valeriu. STAVILĂ, Veaceslav.  Viișoara . Chișinău : Prut Internațional, 2001, 182 p. ISBN: 9975-69-239-7.

8. NEMERENCO, Valeriu. Autorităţile deliberative ale municipiului Chişinău, Revista Naţională de Drept,  2007, Nr. 9., p. 57-60.

9. NEMERENCO, Valeriu. Numai cu o echipă de profesionişti cu calităţi profund umane poţi obţine rezultate frumoase , Moldoveanca, 2015, Mar.-Apr., p. 6-9., 1857-3053.

Prezentarea Școlii Alternative „CEREHARD” la Biblioteca Publică de Drept


În săptămâna creativității și inovației, la data de 16 aprilie 2019, în incinta Bibliotecii Publice de Drept, în parteneriat cu Asociația Homeschooling Moldova a fost organizat o întalnire dintre membrii Asociației și reprezentanții școlii alternative „CEREHARD”, în persoana dnei Florența Nicole, venită din România.


Florența Nicole a prezentat o școală alternativă ce oferă suport familiilor care doresc o educație personalizată, în ritmul dezvoltării organice a copilului, cu frecvență zilnică la sediul școlii sau care vor și pot să facă homeschooling și unschooling.

Au fost discutate față în față toate subiectele legate de:

 • faptul că Cerehard este o școală internațională ce funcționează LEGAL în toata lumea;
 • istoricul școlii Cerehard în România;
 • oferta educațională și activitățile ce se vor desfășura în Chișinău;
 • spațiul în care va funcționa școala din Chișinău;
 • curricula de studiu;
 • taxele școlare ce pot diferi în funcție de programul ales;
 • implicarea părinților în raport cu reducerea taxelor școlare.

S-a prezentat cum funcționează ‘IXL Learning’.

‘IXL Learning’ este o companie americană pentru tehnologie educațională care ofera pe o platformă web cu conținut didactic pentru elevi.

,,Doar împreună putem pune pe picioare aceasta educatie cu blândețe pentru copiii noștri,, a spus Florența Nicole.

Zi de informare – 33 de ani de la explozia din Cernobîl


Biblioteca Publică de Drept expune pe durata zilei de 17 aprilie 2019 prezentări-foto, video, mesaje informative cu genericul „33 de ani de la explozia din Cernobîl”.

Chiar dacă au trecut 33 de ani de la explozie, consecințele se fac simțite până în ziua de azi.

Prin această prezentare dorim să sensibilizăm opinia publică cu privire la eventualele pericole a unei centrale nucleare.