Donație de carte juridică 2013


     Biblioteca Publică de Drept se bucură de donațiile permanente oferite din partea autorilor, personalităților notorii, instituțiilor, utilizatorilor. Doar unele din cărțile donate de către aceștea în anul 2013 le puteți găsi în continuare.

cartea-funciara-cartea-de-identitate-a-imobilului---darjan-trai

DÂRJAN, Traian. Cartea funciară: cartea de identitate a imobilului/Traian DÂRJAN. București: Ed. Hamangiu, 2013. 386 p.

Cartea funciară reprezintă o adevarată carte de identitate a imobilului. Această lucrare a fost concepută sub forma unui manual, care cuprinde noțiunile de bază ale sistemului de publicitate imobiliară prin cărțile funciare. Această carte se adresează în primul rând juriștilor practicieni – judecători, avocați, notari, consilieri juridici, registratori, precum și teoreticienilor dreptului – cercetători, profesori, studenți.

     GUCEAC, Ion. Constituția la răscruce de milenii/Ion GUCEAC. Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice și Politice. Ch., 2013. 416 p.

     Societatea noastră, îndeosebi statul, permanent se află în bigfaţa unor provocări generate de evoluţia lumii contemporane, printre acestea evidenţiindu-se inevitabila globalizare, care a declanşat o serie de procese pe plan politic, economic, administrativ şi juridic. Pentru Republica Moldova necesitatea obiectivă a integrării este o consecinţă logică a acestui fenomen.

     Timp de secole, dreptul s-a aflat într-o etapa incipientă de formare, deoarece, din cauza diverselor teorii, esenţa dreptului era înlocuită cu cvasidreptul, care emana de la „regulile” decretate de despoţii orientali, conducătorii autocraţi şi vechile democraţii şi care ofereau privilegii şi avantaje unui cerc relativ îngust de membri ai societăţii (cetăţenilor liberi, proprietarilor, bărbaţilor).

     Legile nedrepte, erorile judiciare şi alte „efecte negative” ale dreptului, care s-au produs în istoria omenirii, nu trebuie să ne ducă la gândul că în prezent dreptul nu-şi exercită eficient rolul. O însemnătate sporindă în drept îi revine unei componente a dreptului public, precum e constituţia – act legislativ fundamental al unui stat care stabileşte modul de organizare a societăţii în stat şi forma pe care o îmbracă acesta, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

    Aşadar, constituţia, întrunind doctrine şi practici care formează principiul fundamental de organizare a unui stat politic, reprezintă o nouă încercare de realizare a echităţii politice şi sociale. Cu alte cuvinte, funcţia de încetăţenire a constituţiei, a echităţii, dacă e s-o formulăm succint, se exprimă în ordonarea relaţiilor dintre puteri, asigurarea democraţiei şi respectarea drepturilor omului.

    Autorul speră că această lucrare va da posibilitate fiecărui interesat să-și aprofundeze cunoștințele privind constituția – una dintre cele mai importante realizări ale culturii omenirii.

     POPA, Ioan și Alin-Adrian MOISE. Drept notarial: organizarea activității, statutul notarului, proceduri notariale Ioan POPA, Alin-Adrian MOISE. București: Universul Juridic, 2013. 392 p.

res_4b20ac2886526bf996d791b93a502e9aLucrarea Drept notarial reprezinta o analiză a normelor juridice speciale care guvernează activitatea notarială de la modul de organizare a profesiei, până la procedurile notariale. Abordarea se impune cu atât mai mult cu cât intrarea în vigoare a noului Cod civil, precum și modificarea substanţială a Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012 au avut un impact considerabil asupra activității desfașurate de către notarul public.

Lucrarea Drept notarial este, în primul rând,  adresată studenților.

Totuși, dat fiind noutatea și importanţa textelor legislative analizate, precum și calitatea de practicieni a autorilor, cartea prezintă interes și pentru notarii publici în funcție, dar și pentru celelalte profesii juridice, în special pentru magistrații chemați a se pronunța asupra valabilității actelor notariale.

     BABĂRĂ, Valeriu. Drept internațional privat / Valeriu BABĂRĂ. Ed. a 4-a, rev. și ad. Ch., 2013. 452 p.

1454997_791267777586266_6915374125013145616_n

     Ediția a patra a acestei lucrări (prima ediție a apărut în anul 2002, a doua ediție alcătuită din două volume – în 2007 și 2008, a treia ediție – în 2009) este structurată în două părți.

    Partea generală cuprinde Titlul I – Aspecte întroductive și Titlul II – Probleme generale privind conflictele în raporturile juridice de drept internațional privat.

  Partea specială include Titlul I – Persoana fizică și persoana juridică în dreptul internașional privat, Titlul II – Norme conflictuale în diferite materii ale dreptului privat și Titlul III – Conflictele de jurisdicții.

Pentru ilustrarea unor aspecte menționate în lucrare se fac referiri la legislațiile recente de drept internațional privat și la opiniile consacrate în doctrină.

Elaborarea acestei lucrări a fost realizată, în primul rând, pentru exigențe didactice, fiind orientată, în mod prioritar, studenților din învățămîntul juridic superior și pentru a veni în ajutorul celor interesați întru cunoașterea și aprofundarea aspectelor teoretice și practice în materia dreptului internațional privat, aspecte tot mai frecvente în activitatea instanțelor judecătorești și a Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova.

SUPRAVEGHEREA_DE_VECIN__T000001Supravegherea de vecinătate. Ghid practic pentru cei interesați de securitatea comunitară / AO „Eco-Răzeni”. Ch., 2013. 48 p.

Material informativ editat de Asociația Obștească „Eco-Răzeni”. Ghidul se adresează în primul rând persoanelor care activează în domeniul prevenirii criminalității și Supravegherii de Vecinătate. Informația este utilă tuturor persoanelor care doresc să-și asigure o mai bună securitate a propriei vieți și a comunității în care locuiesc. În ghid veți găsi sfaturi și bune practici de urmat pentru diminuarea pericolelor asupra securității personale și proprietății cetățeanului.

Acest material va fi util și va oferi o mai bună înțelegere a modelului Supravegherii de Vecinătate în Republica Moldova.

     ȚURCAN, Alexandru și Natalia Moloșag (elab.). Stagiul profesional în avocatură în Republica Moldova: Ghidul avocatului stagiar / Uniunea Avocaților din Rep. Moldova, Asoc. Tinerilor Avocați; coord. Vladimir PALAMARCIUC. Ch., 2013. 64 p.

1011494_561900563856323_893703634_n     Scopul acestui ghid este evidențierea reglementărilor legale cu care se confruntă avocatul stagiar de la primul pas de intrare în profesie până la obținerea statutului de avocat licențiat, precum și interpretarea prevederilor legale în vederea formării unei practici corecte și uniforme pe parcursul desfășurării stagiului profesional.

      În vederea abordării complexe a instituției, prezentul Ghid conține informație cu privire la efectuarea stagiului profesional în alte state.

     Informația conținută în Ghidul Avocatului Stagiar va fi utilă pentru avocații stagiari și avocații îndrumatori și va contribui la stabilirea unor practici corecte și uniforme pentru efectuarea stagiului profesional.

     HAROSA, Liviu-Marius. Dreptul canonic: Curs universitar/Liviu-Marius HAROSA. București: Universul Juridic, 2013. 232 p.

drept-canonic_1_produs     Lucrarea Dreptul canonic se adreseaza în principal studenților facultăților de drept, cu o pregătire preponderent laică, fiind în același timp un material introductiv incitant și pentru cititorii specializați (juriști, filozofi, teologi), dar și pentru cei nespecializați, prin impletirea la un nivel accesibil a principalelor orientări ale dreptului canonic ortodox, romano-catolic și catolic oriental (greco-catolic).

Totodată, temele tratate (relația dintre dreptul divin şi dreptul laic, organizarea structurală a Bisericii, canonizarea legii civile, regimul bunurilor, persoanele în Biserică, Sfintele Taine/Sacramente, dreptul matrimonial canonic) duc la relevarea acestei ramuri de drept și în afara sferei teologilor și juriștilor.

     SOBIEȚKI, Rostislav. Contrabanda: aspecte juridico-penale: Studiu monografic. Ch.: Totex-Lux, 2013. 244 p.

    IMAG1047Scopul studiului științific realizat constă în elucidarea esenței contrabandei – ca infracțiune separată, prevăzută de legislația penală a Republicii Moldova, precum și de legislațiile mai multor state, punctarea fiind adresată analizei minuțioase a elementelor constitutive ale conținutului normativ al infracțiunii de contrabandă (elemente preexistente ale infracțiunii și conținutul constitutiv) și accentuarea gradului prejudiciabil al modalităților faptice incidente, precum și a fenomenului socialmente periculos numit contrabandă.

     Lucrarea a fost elaborată conform ultimele cerințe impuse de practica de urmărire penală și judiciară, fapt consemnat prin prisma complexității de soluții înregistrate cu referire la infracțiunea de contrabandă și direcţiile propuse de către autor în vederea soluționării acestora.

CIRCA, Adrian. Protecția drepturilor intelectuale: actualități și perspective/ Adrian CIRCA. București: Universul juridic. 2013. 332 p.

Adrian-Circa__Protectia-drepturilor-intelectuale-actualitati-si-perspective-130     Lucrarea Protecția drepturilor intelectuale propune o abordare teoretică și practică a unor probleme legate de drepturile intelectuale. Din punct de vedere teoretic, analiza are ca fundament reglementările drepturilor intelectuale în dreptul roman, prevederi moderne, dar incomplete, ceea ce creeaza dificultăți în aplicare și conduce la necesitatea unor modificări legislative. Din punct de vedere al conținutului practic al lucrării, lucrarea prezintă o serie de hotărâri și soluții naționale și străine (ale unor instanțe, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Oficiului de Armonizare a Pieței Interne, a Oficiului European de Brevete) în scopul creării unei jurisprudențe unitare.
      Se adresează atât studenților, cât și practicienilor.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.