Carol SCHMIDT – Primar al Chișinăului


175 de ani de la nașterea lui Carol SCHMIDT (Karl-Ferdinand Șmidt), jurist, anchetator penal, fost primar de Chișinău

(25.06.1846 – 9.04.1928)

1Carol Schmidt s-a născut la Bălţi  pe  25 iunie 1846, în familia lui Alexander Schmidt Senior, german basarabean, chirurg la Direcția Medicală a Basarabiei. Mama lui Carol Schmidt era de origine poloneză. A învăţat la Gimnaziul regional din Chişinău între anii 1857-1863. În 1863-1864 a studiat la Facultatea de Fizică şi Matematici a Universităţii din Kiev; peste un an a fost admis la Universitatea din Odesa, Facultatea de Drept, pe care a absolvit-o cu gradul de doctor în ştiinţe juridice. La propunerea guvernatorului Basarabiei a fost numit ajutor al anchetatorului din jud. Bender, apoi şef al sectorului de anchetă al judeţului Chişinău. În anul 1870 a fost numit anchetator penal al judecătoriei de district din Chişinău, iar între anii 1872-1908 – judecător de pace onorific al districtului Chişinău. La 20 septembrie 1877, Carol Schmidt este ales primar al Chişinăului  în cadrul şedinţei Dumei orăşeneşti. Avea doar 30 de ani.

Sobru, pedant, tenace, energic, se deosebea de consilierii municipali, care în majoritatea lor făcuseră şcoala în condiţii casnice, prin cunoştinţe vaste şi o cultură veritabilă. Strategia pe care o elaborase Carol Schmidt avea o ţintă clară şi era de lungă durată – să schimbe viaţa chişinăuienilor în bine, în acest scop modificând  însuşi aspectul Chişinăului.

Actuala capitală a Republicii Moldova în acea vreme era un „oraş al noroiului”. A durat ceva timp, şi totuşi Chişinăul s-a eliberat de noroiul care-l inunda, străzile lui fiind pavate cu piatră în 1886, iar din 1889 cu granit. În luna mai 1884 se instalează primele felinare electrice. La 20 decembrie 1892 a fost dată în exploatare prima tranşă a apeductului orăşenesc, care pune începutul unei epoci moderne în alimentarea Chişinăului cu apă potabilă. În anul 1896 a fost deschis spitalul de boli infecţioase (azi spitalul „Toma Ciorbă”). Un alt edificiu medical, întemeiat cu sprijinul primăriei a fost spitalul pentru copii, unicul de acest gen din Basarabia.

Perioada de primariat, legată de numele lui Carol Schmidt, se caracterizează prin construcţia unor edificii impozante: Capela din cartierul Râşcani (1877-1881), Azilul pentru pribegi (1899), Amfiteatrul popular cu o sală de spectacole (1900);  s-au construit numeroase edificii de menire socio-culturală şi de învăţământ: Şcoala Reală (1886), Şcoala Orăşenească de Arte Plastice (1894), Gimnaziul de fete al principesei Natalia Dadiani (1900), Muzeul de Zemstvă (1889), Primăria (1902) etc.

Obârşia sa germană nu s-a reflectat nicidecum în relaţiile cu populaţia autohtonă. Ba din contra, Carol Schmidt etala respect deosebit faţă de băştinaşi: vorbea româneşte, era un profund cunoscător al culturii moldoveneşti. Arhivele şi memoriile contemporanilor conţin mărturii despre concertele, organizarea cărora le stimula Carol Schmidt, la care se purtau costume naţionale şi se interpretau cântece vechi moldoveneşti.

O relaţie aparte avuse primarul-reformator cu populaţia evreiască din Chişinău, care constant figura printre alegătorii lui fideli. Pogromul evreilor din 1903 la Chişinău a constituit un şoc pentru Carol Schmidt, tragicul eveniment schimbându-i ireversibil viaţa. El şi-a anunţat demisia din funcţia de primar, în semn de protest împotriva răului social şi uman, profund decepţionat că într-un oraş european, după cum considera el Chişinăul, a fost posibil aşa ceva.

Carol Schmidt a fost singurul primar al Chișinăului care a avut încă din timpul vieții o stradă denumită în cinstea lui. Se întâmpla în 1902, când se împlineau 25 de ani cu Schmidt în fruntea orașului.

Vechea stradă Gostinnaia, pe care locuia Schmidt, a devenit strada Carol Schmidt, păstrându-şi acest nume până în 1944. În prezent, un sector al străzii se numeşte strada Mitropolit Varlaam, iar cealaltă parte poarta numele mitropolitului Dosoftei. S-a păstrat casa în care a locuit Carol Schmidt, amplasată pe strada Mitropolit Varlaam nr. 84 (colţ cu str. Mihai Eminescu), unde s-a instalat o placă comemorativă.

A fost căsătorit cu Maria Cristi, fiica moșierului Ioan V. Cristi, conducator al nobilimii basarabene și presedinte al Zemstvei guberniale, si a Alexandrei Nelidov (tatăl aceseia din urma era Alexandru Nelidov, un basarabean ajuns ambasadorul Imperiului Rus la Constantinopol). Din căsătoria lui Carol Schmidt cu Maria Cristi au rezultat cinci copii, între care și Alexandru (1879-1937), primar al Chișinăului în 1917-1918.

A decedat la 9 martie 1928 la 81 de ani.

Comemorare

La 10 mai 2014 a fost inaugurat bustul lui Carol Schmidt in fața Filarmonicii Nationale Chișinău,în apropiere de casa în care a locuit fostul primar de Chișinău.

4

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. Vol. 6. Ch.: Museum 2005. 364p. ISBN  978-9975-948-43-2

5

Volumul 6 al lucrării Basarabia necunoscută, autor – cercetătorul Iurie Colesnic, definește profilul unor personalități ce au contribuit, într-un fel sau altul, la scrierea istoriei orașului Chișinău și nu numai. Printre personalităţi se regăseşte şi Carol Schmidt (primar de Chișinău, cel ce a introdus iluminatul stradal, pavajul străzilor și trotuarelor, tramvaiul și multe alte proiecte ce au îmbunătățit considerabil calitatea vieții în oraș).

 

Colesnic, Iurie. Chişinăul din amintire. Ch.: Grafema Libris : Ulysse 2011. 516p. ISBN 978-9975-52-120-8

7

Motto-ul cărţii este scurta poezie “Lecţia de veşnicie-Chişinăului”.      Această carte ridică voalul de pe trecutul Chişinăului. Este o carte despre personalităţile iubitoare ale capitalei provenind din toate domeniile vieţii publice şi profesionale. Cunoscând până la amănunt biografiile personalităţilor, istoria Chişinăului şi istoricul imobilelor cu rol public, Iurie Colesnic dă dovadă de bogată inventivitate în ţeserea celor trei elemente într-un tot unitar care compune o lucrare seducătoare prin frumuseţea cu care povesteşte viu fapte şi existenţe ale trecutului, aşezate în amintire. Rintre personalităţile marcante este ctitorul Chişinăului modern – Carol Schmidt.

Garusov, Olga. Karl Schmidt, primar al Chișinăului. Ch.: Cartier 2014. 132p.

ISBN 978-9975-79-876-1

8

În opinia autoarei primarul Carol Schmidt reprezintă omul care „a întruchipat o întreagă epocă în istoria Chișinăului”.  Cartea a fost editată în contextul omagierii a 200 de ani de la imigrarea coloniștilor germani în Basarabia. Cartea include o introducere, note biografice, informații referitoare la procedura de alegere a lui Carol Schmidt în postura de primar al Chișinăului, texte ce descriu reformele și politica financiară adoptată de primar, amenajarea urbanistică, transformările de ordin estetic ale orașului, schimbările din domeniul sanitar și cel al ocrotirii sănătății, dezvoltarea necesităților culturale ale orașului, înalta apreciere a activității edilului, familia Schmidt și demisionarea din funcția de primar al Chișinăului.

Paginile ediţiei sunt copletate cu o serie de imagini de epocă. Cartea face parte din Colecția „Chișinău” a Departamentului „Memoria Chișinăului” al BM „B.P. Hasdeu” și poate fi consultată la sediul departamentului.

Varta, Ion. Primarul Carol Schmidt. Ch.: Cartier 2014. 304p. ISBN 978-9975-79-877-8

9

Carol Schmidt  născut într­o familie de nobili cu ascendență poloneză și germană a moștenit de la părinții săi cele mai frumoase virtuți omenești: onoarea, cinstea, demnitatea, cumsecădenia, compasiunea, onestitatea. Suntem datori să păstrăm memoria acestei personalități excepționale.

Cartea cuprinde trei capitole: capitolul I – despre îmbunătățirea asistenței medicale, capitolul II -despre pavarea străzilor și trotuarelor din oraș, capitolul III – construcţia apeductului din orașul Chişinău. Ediția este dedicată elucidării eforturilor de modernizare a orașului Chișinău depuse de către primarul Carol Schmidt. În carte sunt adunate documentele de arhivă. Informaţia prezentată e scrisă în trei limbi: română, germană şi rusă. Cartea a fost editată de către Ambasada Republicii Federale Germania, Ambasada Republicii Polone, Arhiva Națională a Republicii Moldova, Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova în contextul omagierii a 200 de ani de la imigrarea coloniștilor germani în Basarabia. Ediția face parte din Colecția „Chișinău” a Departamentului „Memoria Chișinăului” al BM „B.P. Hasdeu” și poate fi consultată la sediul departamentului.

GARUSOVA, Olga. „…a face posibilă existența reprezentațiilor dramatice în oraș”. Proiectul teatral al lui Karl Schmidt : [prezentare în cadrul Conferinței „Identităţile Chişinăului” Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2013] / Olga GARUSOVA // Identităţile Chişinăului. – 2015. – P. 123-131.

Printre proiectele lui Karl Schmidt de amenajare a Chișinăului, unul din cele mai de lungă durată s-a dovedit a fi acel de fondarea a unui teatru urban. Eforturile lui Karl Schmidt de promovare a proiectului teatral nu au fost zadarnice. Pe locul unde se preconiza construirea teatrului, câteva decenii mai târziu, în perioada română, a început construirea Căminului Cultural. În această clădire astăzi se află Teatrul Național „Mihai Eminescu”.

HADÂRCĂ, Petru. Notițe subiective pe marginea unei relicve obiective: albumul unui teatru modern european la Chișinău, patrimoniu al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova / Petru HADÂRCĂ // Magazin bibliologic. – 2019. – Nr 3-4. – P. 52-60.

Articolul expune în stilul unui eseu traseul unei investigații în care a fost verificată ipoteza că acest obiect bibliografic ar putea fi cel comandat de primarul Carol Schmidt, în anul 1889, în cadrul proiectului său de a construi un teatru modern european la Chișinău. Albumul este comparat cu ediția din 1842, expusă, în format digital, spre vizualizare pe pagina Bibliotecii Naționale din Franța.

ROGAC, Raia. Carol Schmidt – un primar al Chişinăului readus în actualitate / Raia ROGAC // BiblioPolis. – 2011. – Nr 3. – P. 85-89.

10

Date biografice despre Carol Schmidt, despre faptul cum a reuşit să schimbe imaginea oraşului, dar şi mentalităţile, despre faptul că Carol Schmidt rămîne un exemplu de urmat pentru urmaşi. Nicolae Iorga spunea că cea mai bună dovadă este cea a faptelor.

 

 

SAVA, Lucia. Strada Carol Schmidt: spaţializarea sinelui individual sau loc al memoriei colective : [prezentare în cadrul Conferinței „Identităţile Chişinăului” Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2013] / Lucia SAVA  // Identităţile Chişinăului.

Studiul își propune să discute un subiect referitor la simbolismul și cultura urbană a spațiului public, având ca studiu de caz strada Carol Schmidt din Chișinău. Un astfel de spațiu permite intrarea individului în spațiul cultural al comunității și îi întărește sentimentul de apartenență la grup. Pe stradă, individul este supus unui proces de socializare prin care devine purtătorul memoriei, nu numai a memoriei individuale, ci și a unei memorii colective, sociale. În acest studiu de caz, Carol Schmidt este singurul primar al Chișinăului care a avut onoarea de a avea o stradă numită după ea în timpul vieții. Acest tribut public i-a fost acordat pentru că Carol Schmidt este cunoscută drept primarul modernizator care în timpul îndelungatei sale administrații s-a străduit să schimbe Chișinăul dintr-un mic oraș de provincie într-un adevărat centru urban. El este probabil personalitatea care a contribuit în cel mai semnificativ mod la construcția modernă a capitalei noastre și, pentru aceasta, merită memoria posterității.

Surse online:

  1. http://nmuseum.blogspot.md/2011/05/carol-schmidt-cel-mai-vestit-primar-al.html
  2. http://diez.md/2014/05/11/foto-a-fost-inaugurat-bustul-celui-mai-longeviv-primar-al-chisinaului-karl-schmidt/
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Schmidt
  4. http://www.timpul.md/articol/carol-schmidt–un-primar-care-a-remodelat-chiinaul-54219.html
  5. http://www.profit.md/articles-ru/number_5_2014/549583/
  6. http://erizanu.cartier.md/tag/carol-schmidt

Un comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.