Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane


    Din 2006, 18 octombrie a fost declarată Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane. Conform art. 165 al Codului penal al Republicii Moldova, traficul de fiinţe umane este recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fără consimţământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor, săvârşită prin:

a) ameninţare cu aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, precum şi prin ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane  atât fizice, cât şi juridice;

b) înşelăciune;

c) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane.

    Traficul de persoane este sclavia zilelor noastre. Conform estimărilor, în prezent, sunt mai mulţi oameni în sclavie decât au fost vreodată în istorie. Traficul de persoane are loc în toată lumea, iar Europa nu este ferită. Mii de persoane sunt exploatate anual în diferite forme. O pondere mare din traficul de persoane îl are exploatarea sexuală.

   Altă  formă de trafic de persoane ca număr de victime este exploatarea prin muncă forțată. Aproximativ 62% din traficul de persoane din Uniunea Europeană se face în scopul exploatării sexuale, iar locul secund e ocupat de traficul pentru muncă forţată.

    Alte forme ale traficului de persoane includ obligarea la cerșetorie, obligarea la comitere de ilegalități sau prelevarea de organe.

   Pentru că fiinţele umane pot fi revândute, sclavia modernă este a doua cea mai profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, devansând traficul de arme.

Cele mai multe victime sunt recrutate din est, din țări predispuse sărăciei.

   În Republica Moldova, pentru al V-lea an consecutiv, se desfăşoară Campania naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, 18 – 24 octombrie 2016, în scopul prevenirii traficului de fiinţe umane prin informarea populaţiei, în special a tinerilor, despre riscurile legate de acest fenomen cu accent pe metodele de recrutare în mediul on-line. De asemenea, comunitatea antitrafic evidenţiază accesibilitatea serviciilor şi programelor de asistenţă şi protecţie dezvoltate în Republica Moldova, de care victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane (TFU) pot beneficia pentru reabilitarea şi reintegrarea socială. Pe parcursul acestei perioade se desfăşoară activităţi pe întreg teritoriul ţării, cu implicarea directă a Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, care realizează în mod special activităţi de sensibilizare, cum ar fi distribuirea materialelor informative, de genul: pliantul „Familii fără hotare”, pliantul informativ cu liniile fierbinţi ale comunităţii antitrafic, pliantul „Protecţia copiilor” şi „Audierea copiilor victime/ martori ai infracţiunilor în condiţii speciale”, ghidul intervievatorului „Audierea în spaţii special amenajate a copiilor-victime sau martori ai infracţiunilor”, ghidul „Cum să protejăm adolescenţii de abuzul emoţional”; vizionarea/ rularea spoturilor video bazate pe mărturiile victimelor TFU.

L1INIA FIERBINTE NAŢIONALĂ

0 800 77777 apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova

+373 22 233309 pentru apeluri de peste hotare

BOTEZATU, R.,  Dolea,  I. . Prevederi legislative privind combaterea traficului de fiinţe umane : extrase.  Chişinău  2002.  96p. 

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10004

Cartea cuprinde  acte normative ratificate de Republica Moldova care au tangenţe cu combaterea traficul de fiinţe umane.

LINDEN VAN DER,  Mariska N.J. Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării economice: Manual pentru traininguri : Cum să monitorizăm procesul de recrutare a lucrătorilor migranţi. Ch.: Trigraf-Tipar 2005. 79 p.

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c1

Prezentul  manual a fost elaborat de catre Programul de Acţiuni Speciale în vederea Combaterii Muncii Forţate din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. La revizuirea prezentului  manual au participat colegi din diverse Departamente ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Manualul are ca scop sporirea conştientizării asupra  fenomenului  traficului , a muncii forţate şi a sistemelor de plasare  în câmpul muncii în rândul organelor de ocrotire a normelor  de drept, a Inspectorilor muncii, a oficialilor guvernamentali, a patronatelor, a sindicatelor şi a altor entităţi. Materialul  expus în prezenta lucrare este adaptabil la diferite situaţii, categorii de participanţi şi la diferite contexte naţionale.

PASCA, Florea Fenomenul infracţional de trafic de fiinţe umane. Bucureşti : Pro Universitaria, 2010. 259 p.

ISBN978-973-129-540-4

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10005

Acestă lucrare descrie evoluţia istorică a fenomenului de trafic şi reglementările interne şi internaţionale ce s-au succedat în timp, scoţind în evidenţă cauzele care au generat acest fenomen şi măsurile profilactice ce se impun, prezintă cadrul legislativ existent care reglementează atribuţiile tuturor instituţiilor implicate  în activitatea de prevenire şi cadrul legislativ intern şi internaţional existent pentru o cooperare interinstituţională.

 

 

 

 

SURTEES, Rebecca. Raportul Anual privind Victimele Traficului de Fiinţe Umane în Europa de Sud-Est (2005) : Raport pe ţară: Republica Moldova. Geneva, 2005. 53 p. ISBN987-92-9068-254-7

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10001

 

Raportul atrage atenţia asupra victimelor traficului de fiinţe umane şi traficanţii.

Raportul reafirmă urgentarea  privind adoptarea  legilor mai stricte, precum şi reformelor sociale, juridice şi economice care vor conduce potenţialii traficanţi să reconsidere traficul de fiinţe umane drept o strategie economică.

ZAHARIA, George-Cristinel. Traficul de persoane.  Bucureşti, C.H.Beck, 2012. 343p. ISBN 978-606-18-0046-9  

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10009

Lucrarea reprezintă o primă abordare monografică,  în care se analizează integral dispoziţiile Noului Cod penal în materia traficului de personae. În această carte se va descoperi  o cercetare riguroasă şi original a fenomenului legat  de traficul de fiinţe umane şi a modului în care acesta este sau ar trebui să fie supus rigorilor legii penale.

 

 

 

Drepturile victimei traficului de fiinţe umane : Extrase din acte normative ale R. Moldova. Chişinău 2003, 23p.

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10003

 

Această lucrare a fost publicată cu sprijinul Ambasadei SUA în Republica Moldova şi  Programul Naţiunilor Unite pentru dezvoltare. Conţine articole din Constituţia Republicii Moldova cu prive la traficul de fiinţe umane

 

 

 

 

Prevederi legislative privind combaterea traficului de fiinţe umane : extrase. Chişinău, 2006.  176p.

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10010Ideea  reeditării şi reactualizării acestei publicaţii a survenit  ca urmare a evoluţiei  cadrului legislativ, apariţiei modificărilor şi completărilor  la legislaţia naţională, precum  şi elaborarea unor acte legislative speciale, inexistente pînă acum. Culegerea este structurată,într-un mod logic,în trei capitole.

Această publicaţie îşi propune  să familiarizeze profesioniştii din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, existente în Republica Moldova, dar şi înlesnirea accederii la documente internaţionale şi ale statelor din Europa-multele dintre ele ţări de destinaţie pentru victimele traficului,  originare din Moldova.

Nezavisimaâ ocenka postfaktum stepeni realizacii Nacional΄nogo Plana Dejstvij po predotvraŝeniû i bor΄be s torgovlej lûd΄mi : periody 2010-2011 i 2012-2013. Chișinău ,
2014. 198 s.

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10006

Scopul principal al raportului este de a evalua gradul de implementare și elaborare a recomandărilor pentru a îmbunătăți politicile în viitorul apropiat, prin furnizarea factorilor de decizie, experți în domeniu, parteneri și investitori. Raportul este împărțit în 6 secțiuni, fiecare dintre acestea fiind supuse unei analize detaliate a diferitelor aspecte ale punerii în aplicare a activităților planificate.

 

 

 

Nezaŝeŝennaâ rabota, nevidimaâ èkspluatacia : torgovlâ lûd΄mi v celâh podnevol΄nogo domašnego truda. Vienna : OSCE, 2011. 84 s.

ISBN978-92-9234-433-7

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c10002

 

Este o publicaţie care a fost gîndită ca un instrument pentru formarea specialiştilor, care se ocupă cu soluţionarea  problemelor traficului de fiinţe umane.                                                    Publicaţia este bazată pe lucrul cu documentele, pe analizarea exemplelor de cazuri în instanţe. Această publicaţie îşi propune să aducă lumină asupra sclaviei moderne.

 

 

1

CUZNEŢOV, A., ENACHI, R.  Traficul de fiinţe umane – fenomen în continuă evoluţie. Revista Naţională de Drept. 2012, 2, 32. ISSN 1811-0770

          În acest studiu se face o încercare de a oferi unele informații pentru cei preocupați de trafic și modul în care structurile de stat pot și ar trebui să fie implicate în combaterea fenomenului.

Traficul de fiinţe umane reprezintă un fenomen social complex care a cunoscut şi cunoaşte o amploare deosebită şi care reclamă, pe lângă studii ştiinţifice susţinute privind etiologia şi aspectele de conţinut şi de evoluţie ale fenomenului, măsuri legislative şi instituţionale pentru diminuarea acestui fenomen şi protecţia victimelor.

Traficul se desfăşoară, în general, în spatele unei acoperiri legale şi dă dovadă de o cunoaştere aprofundată a legilor şi practicilor administrative din diferite ţări de destinaţie şi de tranzit. Victimelor li se promit câştiguri importante în ţările de destinaţie.

GROSU, M. Traficul de fiinţe umane.  Revista Naţională de Drept. 2011, 6-7, 61.

ISSN 1811-0770                                                                                                                                                                

În ultimul deceniu al secolului trecut, Republica Moldova a intrat într-o criză economică îndelungată care a provocat înrădăcinarea unui şir întreg de probleme de ordin economic şi social: şomaj şi sărăcie, lipsa unui mecanism în stare să asigure o prosperitate economică şi un nivel de trai decent.

Lipsa oricărei perspective a generat plecarea populaţiei peste hotare în căutarea unui loc de muncă, fenomen în care procentul femeilor predomină. Migraţia în masă şi haotică, lipsa informaţiei privind realităţile din alte ţări a creat un sol fertil pentru apariţia unui fenomen social patologic cu impact naţional – traficul de fiinţe umane.

ŞTEFĂNOAIA, Mihai. Cercetări ştiinţifice referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane. Revista Naţională de Drept. 2015, 5, 35-38. ISSN 1811-0770

 Probleme de actualitate ce caracterizează reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane, fundal ce poate fi utilizat la îmbunătăţirea prevederilor legale privind obiectul cercetării.

ZAGNAT, C. Traficul de fiinţe umane. Revista Naţională de Drept. 2011, 6-7, 58.

ISSN 1811-0770

Despre prevenirea traficului de fiinţe umane:

Informare publică cu privirea la infracţiunea în cauză;

Crearea unor condiţii mai aspre faţă de companiile de turism;

Crearea unor locuri de muncă stabile şi bine plătite;

Stoparea discriminării femeilor.

Борщевский, А. Нарушение конституционных прав граждан: торговля людьми.

Противодействие торговле людьми в зарубежных странах. Закон и жизнь, 2010, 1, 37. ISSN 1810-3081

2

 

Traficul de ființe umane dincolo de frontierele internaționale necesită cooperarea și colaborarea dintre state în cazul în care urmează să fie abordată în mod eficient. Acest articol e scris de Institutul Drepturilor Femeii pentru proiectul de combatere a traficului, sponsorizat de Fondul Global pentru Femei.

 

 

L3UNGU, V. Traficul de fiinţe umane. Legea şi viaţa, 2007, 11, 47. ISSN 1810-309X

Traficul de fiinţe umane sub toate formele sale, inclusiv traficul de copii, prezintă infracţiuni periculoase care duc la încălcarea drepturilor, libertăţilor, cinstei şi demnităţii persoanei. În legislaţia Republicii Moldova aceste fapte social-periculoase sînt stipulate în art.165 şi 206 din Codul penal.

 

MĂMĂLIGĂ, I. Mămăligă Instrumentele juridice internaţionale – mijloc de combatere a traficului cu fiinţe umane.  Legea şi viaţa, 2005, 11, 22.

ISSN 1810309X                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Luînd în considerare situaţia contemporană din statele post-comuniste care reprezintă un focar al traficului de fiinţe umane – se poate concluziona că aceste fapte ilegale pot fi eliminate prin îmbinarea a trei căi: la nivel naţional, regional şi universal, prin crearea cadrului juridic indispensabil şi al mecanismului de prevenire, protecţie şi de contracarare a cauzelor, condiţiilor şi consecinţelor acestor crime de drept internaţional. Angajarea organizaţiilor nonguvernamentale în cadrul prevenirii şi eliminării traficului de carne vie ar produce un impact pozitiv pentru comunitatea internaţională.    Cel mai productiv mijloc de combatere este prevenirea acestui fenomen contra bonos mores prin publicaţii periodice, emisiuni televizate cu concursul nemijlocit al victimelor, prin încheierea şi aderarea la tratatele multilaterale de asistenţă juridică mutuală în materie de informaţii asupra acestui fenomen.

Surse:

  1. http://www.18octombrie.ro/
  2. http://www.europafm.ro/18-octombrie-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-persoane/
  3. http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=455&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-sloganul-PROTEJAT-DE-COMUNITATEA-ANTITRAFIC
  4. http://www.allmoldova.com/ro/news/astazi-este-marcata-ziua-mondiala-impotriva-traficului-de-persoane
  5. http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=786&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Campania-nationala-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-24-octombrie-2016
  6. http://www.lex.md/
  7. http://opac.hasdeu.md/

3 comentarii

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.