Chișinău 2020 – calendar al datelor remarcabile


210  ani de la ridicarea Bisericii „Buna Vestire” din Chișinău (octombrie 1810)

205 ani de la fondarea primei arhive din Basarabia la inițiativa Guvernatorului Basarabiei I. Harting (Arhiva Guvernatorului Basarabiei, 1815)

205 de ani de la inaugurarea Tipografiei Eparhiale din Chișinău (3 august, 1815)

200 de ani de la exilul lui Alexandr Pușkin la Chișinău (21 septembrie 1820-25 mai 1823)

195 de ani de la deschiderea Pieței Noi (astăzi Piața Centrală) (1825)

190 de ani de la începutul construcției Catedralei „Nașterea Domnului” din Chișinău (11 mai 1830)

190 de ani ai parcului „Scuarul Catedralei” (1830)

185 de ani de la construirea clădirii vechiului Hotel „Suisse”, astăzi sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (1835)

180 de ani de la înălțarea Bisericii Romano-Catolice (1840)

180 de ani de la începerea construcției Arcului de Triumf (numit și Porțile Sfinte) (1840)

170 de ani de la stabilirea arhitectului A. Bernardazzi la Chișinău (arhitect al oraşului în anii 1850-1878)

160 de ani de când telegraful este utilizat în premieră la Chișinău (1860)

160 de ani de la înfiinţarea satului Otovasca, cartier al Chişinăului (1860)

160 de ani de la  începutul iluminării oraşului cu felinare cu gaz (1860)

150 de ani de la construcția primei clădiri a Gării (primei clădiri cu 3 etaje în oraș) de către arhitecții A. Bernardazzi și H. Lonski (1870)

170 de ani de la construirea Închisorii din Chișinău, în stil mauritan (1850)

145 de ani de la aflarea la Chișinău a poetului-revoluţionar bulgar Hristo Botev (23-25 aug. 1875)

140 de ani de la apariția primului muzeu din Chișinău – Muzeul Pontului Schitic, fondator I. C. Suruceanu (1880)

140 de ani de la înălțarea, la Chișinău, a Bisericii „Întâmpinarea Domnului” (24 august 1880)

140 de ani de la începerea construcției primului Spital de psihiatrie din Costiujeni (1880)

140 de ani de la inaugurarea monumentul lui A. Puşkin. Autor – sculptorul A.M. Opekuşin (26 mai 1885)

125 de ani de la finalizarea construcției Capelei Gimnaziului de Fete și a Capelei comunității grecești  (1895)

125 de ani ai Bisericii „Sf. Teodora de la Sihla” (1895). Arhitect A. Bernardazzi

120 de ani de la construcția Gimnaziului de fete „N. Dadiani”, arhitect A. Bernardazzi (1900)

120 de ani de la construcția Bisericii „Sf. Vladimir” (1900)

120 de ani de la deschiderea primului amanet orăşenesc (1900)

115 ani de la construcția primei fântâni arteziene din Chișinău (1905)

115 ani de la deschiderea Gimnaziului nr. 3 pentru băieţi (1905)

110 ani de la începutul lucrărilor de pregătire pentru construcţia reţelei orăşeneşti de canalizare (1910)

105 de ani de la deschiderea la Chişinău a Institutului Pedagogic pentru a asigura școlile cu personal didactic (1 iulie 1915)

100 de ani ai Teatrului Național din Chișinău (Teatrul Național „M. Eminescu”) (1920) 

100 de ani de la înființarea Societății Scriitorilor din Basarabia (1920)

100 de ani de la vizita M.S. Regelui Ferdinand I în Basarabia (1920)

100 de ani de la apariția la Chișinău a cotidianului Dreptatea, condus de C. Noe și Hr. Dăscălescu (26 septembrie 1920)

100 de ani în urmă s-a realizat unificarea monetară, prin scoaterea din circulație a bancnotelor emise de Banca Generală (bancnote germane), a rublelor rusești și a coroanelor austriece (1920)

95 de ani de la deschiderea  la Chișinău a Expoziției Generale și a Târgului de mostre. Prezenți – M.S. Regele Ferdinand I, M.S. Regina Maria,  Primul-Ministru  I. C. Brătianu (8 septembrie 1925)

95 de ani de la apariția  monografiei „Chișinău”, una din cele mai interesante lucrări ale renumitului istoric basarabean Ștefan Ciobanu  (1925)

90  de ani de la aprobarea, prin Decret Regal, a stemei orașului Chișinău, elaborată de Comisia Consultativă de Heraldică de pe lângă Ministerul de Interne al Regatului României (1930)

90 de ani de la fondarea Orchestrei Simfonice, astăzi Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”(1930)

90 de ani de la fondarea Universității de Stat din Tiraspol, prima instituţie de învăţământ superior din Moldova, evacuată în 1992 la Chișinău (1 octombrie 1930)

90 de ani de la recensământul din 1930 la care au fost înregistrați 114 896 locuitori, dintre care 48 456 români, 41 065 evrei, 19 631 ruși, 1 436 polonezi etc.

85 de ani de la apariția publicației „România creştină”, organ al sindicatelor ziariştilor creştini din Basarabia (25 martie 1935)

85 de ani de la apariția la Chişinău a ziarului „Săptămîna”, director L. T. Boga (21 iulie 1935)

80 de ani de la fondarea la Chişinău a Societăţii Scriitorilor Basarabeni. Preşedinte – P. Halippa (1940)

80 de ani de la vizita Regelui Carol a II-ea la Chişinău (1940)

80 de ani  de la intrarea trupelor sovietice în Chișinău, conform Pactului  sovieto-german Ribbentrop-Molotov (28 iunie 1940)

80 de ani ai paradei militare sovieto-germane din Chișinău (3 iulie 1940)

80 de ani de la fondarea RSSM cu capitala la Chișinău (2 august 1940)

80 de ani de la deschiderea circulației de autobuze în Chișinău (1940)

80 de ani de când monumentul lui Ștefan cel Mare a fost evacuat la Vaslui (28 iunie 1940)

80 de ani de la înființarea Uniunii Pictorilor din RSSM (actualmente Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova) (august, 1940)

80 de ani de la apariția, la Chișinău, a primului număr al ziarului „Moldova Socialistă” (27 septembrie 1940)

80 de ani de la organizarea Institutului Agricol din Chişinău cu trei facultăți (actualmente Universitatea Agrară de Stat din Moldova) (27 septembrie 1940)

80 de ani de la întemeierea Conservatorului de Stat din Chișinău (1940) 

80 de ani de la înființarea Uniunii Compozitorilor din Moldova (octombrie 1940)  

80 de ani de la întemeierea Institutului Pedagogic de Stat (actualmente Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău (23 aug. 1940)

80 de ani de la înființarea Filarmonicii de Stat din Chişinău (azi Filarmonica Naționala  „S. Lunchevici”) (noiembrie 1940)

80 de ani de la reorganizarea Pinacotecii Municipiului Chişinău în Muzeul Republican de Arte Plastice al RSSM  (azi Muzeul Naţional de Arte Plastice) (1940)

80 de ani de la deschiderea Spitalului Căii Ferate a stației Chișinău (1940)

80 de ani de la fondarea Școlii Profesionale Nr 2, școală-pilot, care pregătește cadre pentru alimentația publică, comerț și turism (1940)

75 de ani de la fondarea Institutului de Medicină din Chișinău (azi Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”) (20 octombrie 1945)

75 de ani de la deschiderea Spitalului Clinic Republican, în baza Primului spital orășenesc, deschis în 1817 (1945)   

75 de ani de la darea în exploatare a Fabricii de cusut Nr. 1 (din 1993 Societatea pe Acţiuni „Ionel”) (octombrie 1945)

75 de ani de la fondarea uzinei de reparaţie a motoarelor, din 1961 «Uzina de Tractoare din Chişinău». În prezent, Parcul Industrial «TRACOM» (1945)

75 de ani de la înființarea primei Fabrici de încălțăminte de Stat, transformată ulterior în Asociația de încălțăminte „Zorile” (1945)

75 de ani de la întemeierea ÎM Regia „Autosalubritate”. A fost creată în baza trustului „Sanocistka” din orașul Chișinău (5 februarie 1945)

75 de ani de la  fondarea Combinatului Poligrafic din Chișinău, astăzi Î.S. Combinatului Poligrafic din Chișinău, una dintre cela mai mari întreprinderi poligrafice din RM (20 octombrie 1945)

75 de ani de la deschiderea Magazinului Central Universal, până la 1983 se afla pe bd. Ștefan cel Mare, colț. cu str. Pușkin (actualmente UNIC, str. Ismail) (aprilie 1945)

75 de ani de la fondarea Colegiului de Muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău (22 martie 1945).

75 de ani de la deschiderea Teatrului Republican de Păpuși „Licurici” (15 octombrie 1945)

75 de ani de la deschiderea cinematografului „Biruinţa”, localul fostului cinematograf „Odeon” (1945)

75 de ani de la înființarea Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare „Joc” (13 august 1945)

75 de ani de la înfiinţarea Ansamblului de cântece şi dansuri populare „Fluieraş”, unul dintre primele colective profesioniste din Republica Moldova (1945).

75 de ani de la fondarea Tehnicumului de Economie şi Finanţe, în prezent Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău, cea mai veche instituţie de învăţământ economico-financiar din Republica Moldova (29 noiembrie 1945).

75 de ani de la deschiderea primului spital orășenesc pentru copii, azi Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1  (1945)

75 de ani de la deschidereaspitalului clinic orășenesc Nr. 4, deschis în baza spitalului construit în 1843.  (1945)

75 de ani de la apariția, la Chișinău, a publicației „Viața satului” (mai 1945-1997)

70 de ani de la deschiderea Spitalului clinic orășenesc Nr. 2, în prezent Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail (1950)

70 de ani de la fondarea, la Chişinău, a Grădinii Botanice, astăzi Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1950)

65 de ani de la deschiderea Spitalului Clinic Republican pentru Copii „E. Coțaga” (1955)

60 de ani de la înfiinţarea  Teatrului Republican pentru Tineret „Luceafărul” (1960)

55 de ani de la inaugurarea cinematografului Moscova în locul fostei Bisericii „Sf. Ilie” (sec. XVII), (azi  Teatrul „Eugene Ionesco”) (29 aprilie 1965)

55 de ani de la fondarea Muzeului Literaturii Române „M. Kogălniceanu” (10 februarie 1965).

50 de ani de la deschiderea, la Chişinău, a primei uzine de prelucrare a sticlei, în prezent ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău” (7 martie 1970)

50 de ani de la finalizarea amenajării  Parcului Valea Trandafirilor (1970)

50 de ani de la fondarea Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii” (1970).

50 de ani de la fondarea Bibliotecii Publice „A. Donici”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (1 iulie 1969) 

45 de ani de la punerea în funcțiune a Tipografiei Centrale (1 ianuarie 1975)

45 de ani de la înălțarea Memorialul Victoriei, în memoria ostașilor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, în prezent Complexul Memorial Eternitate (9 mai 1975)

45 de ani de la stabilirea relațiilor de prietenie și colaborare cu orașul francez Grenoble (primul oraș înfrățit cu Chișinăul) (1975)

40 de ani de la inaugurarea noii clădiri a Teatrului de Operă și Balet „M. Bieșu” (5 aprilie 1980)

40 de ani de la construirea Casei Editurilor din Chișinău (1980)

40 de ani de la construcția Palatului de Cultură al Feroviarilor (1980)

35 de ani de la inaugurarea Muzeului orașului Chişinău (1985)

30 de ani de la desemnarea oficială a tricolorului în calitate de Drapel de Stat al Republicii Moldova (27 aprilie 1990)

30 de ani de la restabilirea instituției Primarului Chișinăului. Primul primar – Nicolae Costin.

30 de ani de la prima ediție a Festivalului „Vă invită Maria Bieșu” (septembrie 1990)

30 de ani de la inaugurarea monumentului Lupoaica Capitolină instalat în fața Muzeului Național de Istorie a Moldovei (1 decembrie 1990)

30 de ani de la construcția Palatului Republicii (1990)

30 de ani de la fondarea Teatrului „Ginta Latină” (1990)

30 de ani de la fondarea, la Chişinău, a Teatrului Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale” (1990).

30 de ani de când cinematograful „40 de ani ai ULCTM” a obținut categorie superioară şi a fost redenumit „Gaudeamus” (1990)