26 iunie – Ziua internaționala pentru sprijinirea victimelor torturii


„ Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentului inuman ori degradant. “

(Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, art.3)

 Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată anual la 26 iunie. Aceasta a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU, la 12 decembrie 1997, la recomandarea Consiliului Economic şi Social (decizia 1997/251) şi are în vedere reînnoirea angajamentelor omenirii în vederea denunţării acţiunilor de tortură şi îndreptăţirea victimelor care au avut de suferit de pe urma acestor acte, respectiv pedepsirea făptaşilor.

 Republica Moldova a ratificat și a aderat la principalele instrumente internaționale și regionale, care stabilesc o serie de obligații de ordin instituțional, jurisdicțional privind combaterea torturii. Printre acestea se regăsesc Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, inclusiv Protocolul Opțional, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția ONU împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenția cu privire la drepturile copilului. Protocolul 1 și 2 precum și art.1 și 3 de la această Convenție, impune fiecărui stat un șir de obligații pozitive, intenționate să prevină și să ofere remedii contra torturii și a altor forme de rele tratamente, dar și obligații negative care impun statul să se abțină de a comite anumite acțiuni, care ar duce la încălcarea prevederilor art. 3 al Convenției. Astfel, Constituția Republicii Moldova garantează fiecărui om dreptul la integritate fizică și psihică și interzice tortura, pedepsele sau tratamentele crude, inumane ori degradante. Legea supremă a statului nu admite restrângerea acestor drepturi nici într-un caz. Intrzicerea torturii și a tratamentelor inumane ori degradante la nivel constituțional este un element important al asigurării,, că o asemenea conduită interzisă nu va avea loc în jurisdicția statului. Respectarea drepturilor, libertăților și demnității umane și inviolabilitatea persoanei se numără printre principiile generale ale procesului penal, stabilite în codul de procedură penală. Legea procesual-penală obligă toate organele și persoanele participante la procesul penal să respecte drepturile, libertățile și demnitatea persoanei:

  •  În desfășurarea procesului penal nimeni nu poate fi supus la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante;
  • Nimeni nu poate fi deținut în condiții umilitoare, nu poate fi silit să participe la acțiuni procesuale care lezează demnitatea umană;
  • Orice persoană reținută sau arestată trebuie tratată cu respectarea demnității umane; – În timpul desfășurării procesului penal nimeni nu poate fi maltratat fizic și psihic;
  • Sînt interzise orice acțiuni și metode care crează pericol pentru viață și sănătatea omului, chiar și cu acordul acestuia;
  • Persoana reținută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenței, amenințărilor sau a unor metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii și de ași exprima opiniile.

În Republica Moldova principiile umanismului este unul dintre principiile care guvernează aplicarea Codului penal. Legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului.

Surse:

20180625_112256

Ashworth, Andrew. The criminal process: an evaluative study. Oxford: Oxford University Press, 1998;

Barbăneagră A. Crimele de război. Chişinău, 2008;

Mălăncioiu I. Crimă şi moralitate. Iaşi: Polirom, 2006;

Munteanu A. Sacrificiu şi trădare: Războiul de secesiune din Republica Moldova: (1990-1992). Bucureşti, 2005;

Najer, Ar΄e. Voennye prestupleniâ. Genocid. Terror. Bor΄ba za pravosudie. Moskva: Ûrist˝, 2000;

Stolz, Barbara Ann. Criminal justice policy making: Federal roles and processes. Connecticut, 2002;

Tortura și rele tratamente față de copii minori în contextul justiției juvenile: răspândirea, impactul, prevenirea, identificarea cazurilor, oferirea suportului și raportare: raport de studiu / Ludmila Popovici, Dumitru Roman, John Mcconnico. – Chișinău: UNCEF Moldova, 2012;

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.