Constituția Republicii Moldova – listă bibliografică cu articole din reviste


29 iulie – ziua Constituției Republicii Moldova

Constituția Republicii Moldova (audio)

AVORNIC, Gheorghe. Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific nevalorificat / Gheorghe AVORNIC, Raisa GRECU // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 5-10.

BALAN, Andrei. Consfinţirea normelor de drept privat în constituţia Republicii Moldova / Andrei BALAN // Relaţii internaţionale. Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 172-180.

BLANARI, Igor. Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova / Igor BLANARI // Legea şi Viaţa. – 2014. – Nr 5. – P. 16-19.

BOCANCEA, Cristian. Bazele revoluţionare ale ordinii constituţionale româneşti după 1989 / Cristian BOCANCEA // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2015. – Nr 8. – P. 189-194.

CERBA, Valeriu. Aspecte privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului / Valeriu CERBA// Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 5. – P. 28-30.

CHIRINCIUC, Galina. Noile culori ale Constituției Republicii și cantonului Geneva / Galina CHIRINCIUC // Vector European. – 2018. – Nr 2. – P. 24-26.

COSTACHI, Gheorghe. Cu privire la definirea conceptelor „constituţie” şi „constituţionalitate” / Gheorghe COSTACHI, Vugar NOVRUZOV // Revista Naţională de Drept. – 2008. – Nr 3. – P. 17-19.

COSTACHI, Gheorghe. Funcţiile constituţiei – factor important de configurare a regimului constituţional contemporan / Gheorghe COSTACHI // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 7. – P. 4-10.

COSTACHI, Gheorghe. Legalitatea constituţională – nucleu al legalităţii în statul de drept / Gheorghe COSTACHI, Petru RAILEAN // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 19-21.

COSTACHI, Gheorghe. Misiunea justiției constituționale în statul de drept / Gheorghe COSTACHI // Revista Naţională de Drept. – 2020. – Nr 4-6. – P. 41-52.

COSTACHI, Gheorghe. Reflecţii asupra acţiunii şi realizării constituţiei / Gheorghe COSTACHI, Andrei GABUREAC // Legea şi Viaţa. – 2014. – Nr 1. – P. 4-10.

COSTACHI, Gheorghe. Securitatea constituției – obiectiv important al reformei constituționale din Republica Moldova / Gheorghe COSTACHI, Irina IACUB // Legea şi Viaţa. – 2020. – Nr 8-9. – P. 4-10.

COSTACHI, Gheorghe. Securitatea constituțională în Rrepublica Moldova la 25 de ani de existență a legii fundamentale / Gheorghe COSTACHI // Legea şi Viaţa. – 2019. – Nr 8. – P. 4-8.

CRIGAN, Dragoş. Reflecții teoretice privind revizuirea constituțiilor / Dragoş CRIGAN // Revista Naţională de Drept. – 2016. – Nr 3. – P. 65-67.

CRIGAN, Dragoş. Aspecte terminologice aplicate procedurilor de revizuire a constituţiilor / Dragoş CRIGAN // Revista Naţională de Drept. – 2016. – Nr 4. – P. 58-60.

CUCERESCU, Vasile. Ideea de constituţie europeană: vizionarism şi tradiţionalism / Vasile CUCERESCU // Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale. – 2010. – Nr 7-8. – P. 333-336.

CUCULESCU, Andrei. Analiza mecanismelor actuale a inițiativei populare de revizuire a Constituției Republicii Moldova / Andrei CUCULESCU // Studii Juridice Universitare. – 2019. – Nr 1-2. – P. 93-98.

DABIJA, Tatiana. Consfințirea problematicii controlului constituționalității legilor în sistemul politicilor publice din Republica Moldova / Tatiana DABIJA // Relaţii internaţionale. Plus. – 2018. – Nr 1. – P. 199-213.

DABIJA, Tatiana. Curtea Constituțională – unica autoritate de jurisdicție constituțională în sistemul de drept din Republica Moldova / Tatiana DABIJA // Relaţii internaţionale. Plus. – 2018. – Nr 2. – P. 167-183.

DABIJA, Tatiana. Impactul practicii de control al constituţionalităţii legilor / Tatiana DABIJA // Relaţii internaţionale. Plus. – 2015. – Nr 2. – P. 247-265.

DABIJA, Tatiana. Problematica supremaţiei Constituţiei – abordări naţionale versus experienţa internaţională / Tatiana DABIJA // Relaţii internaţionale. Plus. – 2016. – Nr 1. – P. 177-187.

DABIJA, Tatiana. Rolul Curţii Europene de Justiţie în controlul constituţionalităţii legilor / Tatiana DABIJA // Relaţii internaţionale. Plus. – 2017. – Nr 1. – P. 144-162.

DUŢU, Mircea. …Et unam scientiam! două legislaţii naţionale, o ştiinţă a dreptului! / Mircea DUŢU // Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. – 2016. – Nr 4. – P. 85-90.

GRECU, Alexandru. Aspecte comparative a constituţionalismului în Republica Moldova și Ucraina  prin prisma instituţiei Curţii Constituţionale / Alexandru GRECU, Victor POPA // Studii Juridice Universitare. – 2013. – Nr 3-4. – P. 245-260.

GRECU, Raisa. Contribuţia lui Constantin Stere la modernizarea instituţiilor naţionale: anteproiect de constituție / Raisa GRECU, Valentina COPTILEŢ // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 18-20.

GRECU, Raisa. Constantin Stere despre Constituţie şi constituţionalism: abordare istorică şi aspecte contemporane / Raisa GRECU // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2009. – Nr 1. – P. 74-78.

GUCEAC, Ion. Rădăcinile istorice ale Constituţiei / Ion GUCEAC // Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. – 2013. – Nr 2. – P. 65-73.

GUCEAC, Ion. Unele aspecte privind reglementarea relaţiilor interstatale în domeniul aviaţiei civile / Ion GUCEAC // Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. – 2017. – Nr 3. – P. 78-85.

IACUB, Irina. Interpretarea Constituției: între necesitate, limite și riscuri / Irina IACUB // Revista Naţională de Drept. – 2020. – Nr 4-6. – P. 53-74.

MARDARI, Tatiana. Evoluţia semantică a noţiunii de constituţie– Process de cristalizare a supremaţiei / Tatiana MARDARI, Gheorghe AVORNIC // Revista Naţională de Drept. – 2010. – Nr 3. – P. 63-66.

OLTEANU, Camelia-Nicoleta. Constituţia de la 1866 sau geneza constituţionalismului românesc / Camelia-Nicoleta OLTEANU // Legea şi Viaţa. – 2014. – Nr 5. – P. 8-12.

OLTEANU, Camelia-Nicoleta. Constituţia de la 1952 ‒ instrument de legitimare al Partidului / Camelia-Nicoleta OLTEANU // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 71-75.

POPA, Victor. Abordări conceptuale în definirea constituționalismului / Victor POPA // Studii Juridice Universitare. – 2016. – Nr 3-4. – P. 33-39.

PUŞCAŞ, Victor. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova. 20 de ani de la adoptarea Constituţiei / Victor PUŞCAŞ // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2014. – Nr 2. – P. 17-23.

PUŞCAŞ, Victor. Inițiativa populară de revizuire a Constituției are suport legal și constitutional / Victor PUŞCAŞ, Valeriu KUCIUK // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 3. – P. 10-17.

PUŞCAŞ, Victor. 29 Iulie–ziua constituției RM, 25 de ani de provocarea demnității constituționale a poporului moldovenesc / Victor PUŞCAŞ, Valeriu KUCIUK // Legea şi Viaţa. – 2019. – Nr 9. – P. 4-13.

RAILEAN, Petru. Aportul Curţii Constituţionale la asigurarea constituționalității în statul de drept / Petru RAILEAN // Legea şi Viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 10-15.

RUSANOVSCHI, Iulian. Unificarea legislativă în folosirea căilor de atac în Basarabia după  adoptarea constituţiei  din 27 martie 1923 / Iulian RUSANOVSCHI, Dumitru GRAMA // Studii Juridice Universitare. – 2015. – Nr 3-4. – P. 154-161.

SPÎNU, Igor. Esenţa şi menirea justiţiei constituţionale într-un stat de drept / Igor SPÎNU, Constantin LUPU // Legea şi Viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 18-23.

ŞTERBEŢ, Valeria. Rolul supremaţiei Constituţiei în asigurarea principiului legalităţii propriu statului de drept / Valeria ŞTERBEŢ // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2010. – Nr 3-4. – P. 11-17.

TĂNASE, Alexandru. Hotărâre privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (Sesizările nr. 8b/2013 şi 41b/2013) / Alexandru TĂNASE // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 15-42.

TURLIUC, Cătălin. Constantin Stere şi Constituţia României din 1923 / Cătălin TURLIUC, Marius BALAN // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 28-33.

ŢURCAN, Serghei. Reglementarea constituţională a demiterii șefului statului (analiză comparativă) / Serghei ŢURCAN, Marius-Gabriel GHERLAN // Studii Juridice Universitare. – 2017. – Nr 1-2. – P. 39-51.

ŢURCAN, Serghei. Reglementarea constituțională a rapoartelor statelor membre cu Uniunea Europeană / Serghei ŢURCAN // Studii Juridice Universitare. – 2017. – Nr 3-4. – P. 77-88.

ZAPOROJAN, Veaceslav. Metamorfoza adoptării și revizuirii  constituției Republicii Moldova / Veaceslav ZAPOROJAN, Dragoş CRIGAN // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2019. – Nr 8. – P. 75-82.

ZUBCO, Valeriu. Contenciosul constituţional —  subramură a dreptului  constituţional / Valeriu ZUBCO // Studii Juridice Universitare. – 2014. – Nr 1-2. – P. 56-67.

БАРАН, Анастасия. Теоретический анализ понятия «конституция» / Анастасия БАРАН // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2018. – Nr 1. – P. 46-49.

Ababii Angela, șef sector BPD

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.