17 noiembrie – Ziua Internațională a studenților


Drepturile și responsabilitățile studentului

17 noiembrie a fost declarată, oficial, Ziua Internaţională a Studenţilor în anul 1941, de către Consiliul Internaţional al Studenţilor, ca urmare a evenimentelor din 1939, desfăşurate la Praga. Manifestaţia desfăşurată la Praga, la care au luat parte peste 15.000 de studenţi, s-a soldat atunci cu circa 600 de răniţi. În urma suprimării demonstraţiilor, un număr de nouă studenţi au murit, iar peste 1.200 au fost trimişi în lagăre de concentrare.
Un moment de cotitură în mişcarea pentru drepturile studenţilor a fost adoptarea de către Uniunea Europeană a Studenţilor a Cartei Drepturilor Studenţilor europeni, ca document de referinţă vis-a-vis de drepturile pe care le au toţi studenţii din Europa. Indiferent de istoria pe care o au studenţii din fiecare stat în parte, studenţii au rămas o forţă progresivă a societăţii, o elită intelectuală emergentă şi un factor de progres. Adesea, tentativele studenţilor de a aduce schimbare au fost înăbuşite de forţe reacţionare în locuri precum Piaţa Tiananmen în 1989 sau în Piaţa Universităţii în 1990.

Ziua de 17 noiembrie e dovada a faptului, că studenţii au avut dintotdeauna un cuvânt de spus, vocea studenţilor e importantă pentru societate.

Anii de studenţie – sunt pilonul formării profesionale, care determina perspectivele tinerilor pentru viitor.

Drepturile şi responsabilităţile studentului

(din Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu)

Studentul are dreptul:

 să beneficieze de toate facilităţile oferite de către instituţia de învățământ superior pentru realizarea activităţilor preconizate prin planurile de învățământ;

 îşi constituie traseul educaţional propriu şi să completeze programul de studii individual în cadrul planului de învățământ, în limita ofertei reale a facultăţilor universitare;

 să participe, anual, la concursul pentru ocuparea unui loc cu finanţare bugetară;

 obţină informaţia solicitată despre situaţia şcolară proprie pe parcursul şi la finele semestrului;

 acumuleze credite în module, pentru a obţine o calificare complementară;

 obţină credite în avans, pentru a-şi face studiile în termene reduse, cu excepţia programelor cu durata de 3 ani;

 conteste nota, dacă o consideră incorectă (conform Regulamentului);

 beneficieze de un orar special de susţinere a examenelor în cazuri motivate întemeiat (caz de boală, participare la concursuri, olimpiade republicane şi internaţionale, competiţii, programe de mobilitate etc.);

 repete în regim cu plată cursul nepromovat, după un orar individual;

 solicite o prelungire a duratei de studii contra taxă, dacă la sfârșitul perioadei legale a programului de studii nu a obţinut numărul stabilit de credite, necesar pentru obţinerea licenţei la specialitatea dată;

 solicite un concediu academic de un an, în caz de pierdere a capacităţii de studii în legătură cu unele boli cronice, intervenţii chirurgicale, accidente, implicare în programe de mobilitate academică, etc. şi de până la trei ani – pentru îngrijirea copilului;

 participe la diverse activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul instituţiei de învăţămînt superior, care nu sunt obligatorii prin planurile de învățământ;

 beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universităţi din ţară şi străinătate, prin concurs;

 solicite transferul creditelor acumulate la o altă universitate / facultate parteneră, cu care universitatea de origine a încheiat un acord, pe cursuri, module, perioade compacte de studii;

 solicite profesorilor consultaţii;

 participe în diverse forme de activitate extra curriculară pentru dezvoltarea competenţelor complementare;

 participe, prin libera exprimare a opiniilor, după procedura aprobată de senatul universitar, la evaluarea activităţii pentru unităţile de curs/modulele realizate;

 participe în guvernarea instituţiei de învățământ, în care îşi face studiile;

 primească Suplimentul la diplomă de model stabilit de către Ministerul Educaţiei;

 beneficieze de burse de studiu, burse de merit şi burse sociale în  conformitate cu reglementările în vigoare.

Studentul este obligat:

 să cunoască reglementările privind organizarea şi desfăşurarea procesului didactic în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, tip ECTS;

 să includă în Contractul anual de studii unităţi de curs/module cu un număr de cel puţin 60 credite de studiu;

 să realizeze şi să promoveze toate cursurile obligatorii din planul de învățământ;

 să realizeze exigent şi la timp obligaţiile conform planului de învățământ şi

curriculum/ului pe disciplină/modul (programelor analitice) în scopul unei pregătiri profesionale temeinice;

 să participe activ la toate formele de organizare a procesului de predare / învăţare / evaluare;

 să depună eforturi personale pentru a dobândi finalităţile de studiu preconizate: a acumula cunoştinţe, a-şi dezvolta capacităţi şi a-şi forma competenţe;

 să frecventeze cursurile, seminarele şi alte activităţi prevăzute de planul de învățământ;

 să susţină toate formele de evaluare curentă şi finală/sumativă;

 să acumuleze numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de studii, pentru absolvire şi pentru obţinerea diplomei.

Regulamentul este elaborat în baza: Codului educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634);

17 noiembrie – Ziua Internațională a studenților

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.