Alexandru BORODAC – promotor al dezvoltării ştiinţelor penale autohtone


80 de ani de la nașterea lui Alexandru Borodac, doctor în drept, cercetător științific, profesor universitar

(06.02.1941-20.12.2006)

Alexandru BORODAC s-a născut în satul Frasin, r-nul Dondușeni. În 1967 și-a început studiile la Facultatea de Drept a USM, iar în 1970 s-a transferat la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, care a absolvit-o în 1972. În 1974-1976 a făcut doctorantura la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova. În 1976 a susținut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal, criminologie, drept penitenciar – Ответственность за распространение венерических заболеваний по советскому уголовному праву, conducător științific G. A. KRIGHER, dr., prof. univ.
Din 1977 și până în 1983, a fost lector al Catedrei drept penal și criminologie a USM, predând ulterior la Universitatea Agrară. În 1992, a devenit șef al Catedrei drept penal și criminologie a Academiei Naționale de Poliție „Ștefan cel Mare”, activitatea didactică și științifică a căreia a condus-o până în anul 2002.
Pe parcursul anilor a reușit să formeze o catedră remarcabilă prin valoarea membrilor săi, preponderent absolvenți ai instituției. În 1990 i s-a conferit titlul științifico-didactic conferențiar universitar. În 1996, pentru contribuția în domeniul perfecționării și reglementării aspectelor de drept penal i s-a conferit titlul științifico-didactic profesor universitar.

Atras de problematica teoretică a dreptului penal, s-a evidențiat ca un remarcabil om de știință. După proclamarea independenței și afirmarea Republicii Moldova ca stat suveran, se simțea o necesitate acută de lucrări de referință în domeniul jurisprudenței. În vederea elaborării manualului Drept penal, Partea generală, a fost creat un grup de autori din diferite medii universitare. Manualul a văzut lumina tiparului în 1994, sub coordonarea științifică a profesorului Alexandru Borodac. Mai târziu, cursul de Drept penal, partea specială, Vol. I, elaborat în 1996, a reprezentat o primă lucrare științifico-didactică de acest gen și a fost cotată drept sursă primară de instruire în domeniul dreptului penal în cadrul facultăților de drept din instituțiile universitare naționale.

O altă lucrare – Calificarea infracțiunilor (1996) a fost primul manual în limba română la acest compartiment al științei penale, rămânând o realizare substanțială pentru doctrina penală autohtonă, care oferă studenților posibilitatea învățării unor practici pozitive de calificare a infracțiunilor, în vederea asigurării unui tratament juridic adecvat persoanelor, care au comis infracțiuni, în strictă concordanță cu principiile călăuzitoare ale dreptului penal, în special cu principiul legalității.
În 1997, la comanda Ministerului Educației, a elaborat manualul Bazele statului și dreptului Republicii Moldova, care, prin claritatea și acuratețea expunerilor, a contribuit esențial la formarea primelor cunoștințe ale elevilor în domeniul dreptului. Și-a adus o contribuție valoroasă la elaborarea Codului penal al RM, adoptat de Parlamentul RM în 2002. Autor a peste 60 de lucrări științifice și metodice.
Pentru aportul la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pentru necesitățile MAI, activitatea științifică, metodică și educativă, calitățile morale și profesionale a fost încadrat în efectivul corpului de comandă MAI, conferindu-i gradul de maior de poliție (1996), iar în 1999 i s-a conferit, înainte de termen, gradul special locotenentcolonel de poliție.
În 1997, pentru contribuția la perfecționarea și reglementarea dreptului penal a fost decorat cu Medalia Meritul civic.

La data de 20 februarie 2020, în incinta Bibliotecii Generale „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc masa rotundă cu genericul „Alexandru BORODAC: studii şi contribuţii în dezvoltarea dreptului penal autohton”. Evenimentul a fost organizat de Catedra Drept penal şi criminologie în colaborare cu Centrul informare şi biblioteconomie, Centrul Cercetări ştiinţifice. La for au participat conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare”, corpul profesoral didactic şi studenţii Facultăţii Drept, ordine publică şi securitate civilă.Activitatea a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea domnilor Dinu OSTAVCIUC, dr., rector al Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Iurie ODAGIU, dr. conf. univ., prim-prorector pentru studii şi management al calităţii şi Iurie LARII, dr. conf. univ., prorector pentru ştiinţă. În contextul marcării la data de 1 septembrie curent a jubileului de 30 de ani de la fondarea Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, participanţii la masa rotundă au scos în evidenţă mai multe personalități notorii ale instituției, una dintre acestea fiind profesorul universitar Alexandru BORODAC.

Distinsul profesor a avut o contribuţie valoroasă la dezvoltarea ştiinţelor penale autohtone, prin realizarea multiplelor cercetări ştiinţifice reflectate în manuale şi diverse studii monografice, care în decursul anilor au constituit principalul pilon în domeniul instruirii mai multor generaţii de jurişti pentru structurile Ministerului de Interne și alte organe de drept din Republica Moldova. De asemenea, s-a reiterat faptul că, manifestând un puternic spirit de convingere şi mult curaj în promovarea unor idei novatoare, Alexandru BORODAC a ştiut să se înscrie în lista celor mai valoroase personalităţi ale timpului. În final, conducerea Academiei a înmânat Catedrei Drept penal și criminologie, în cadrul căreia și-a desfășurat activitatea profesorul Alexandru BORODAC, un Testimoniu care certifică postmortem valoarea inestimabilă a studiilor în domeniul științelor penale pe care le-a realizat.

Sursa: Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”

Bibliografie selectivă:

 • BORODAC, Alexandru et. al. Culegere de probleme la dreptul penal. Ch., 87 p.
 • BORODAC, Alexandru et. al. Manual de drept penal. Partea generală: pentru învățământul universitar. Ch.: Tip. Centrală, 2005. 512 p. ISBN 9975-935-77-X.
 • BORODAC, Alexandru și Marian GHERMAN. Calificarea infracțiunilor. Ch.: Tip. Centrală, 2006. 263 p. ISBN 978-9975-78-136-7.
 • BORODAC, Alexandru. Bazele statului și dreptului RM. Ch.: Știința, 1997. 270 p. ISBN 9975-67-033-4.
 • BORODAC, Alexandru. Curs de drept penal. Partea specială. Vol. 1. Ch.: Știința, 1996. 360 p. ISBN 5-376-01969-1.
 • BORODAC, Alexandru. Drept penal. Calificarea infracțiunilor. Ch., 1996. 200 p. ISBN 9975-67-216-7.
 • BORODAC, Alexandru. Drept penal. Partea generală. Ch.: Știința, 1994. 368 p. ISBN 5-376-01847-4.
 • BORODAC, Alexandru. Manual de drept penal. Partea specială cu modificările și completările până la 22.04.2004. Ch.: Tip. Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975- 9788-7-8.
 • BORODAC, Alexandru. Noțiunea și analiza juridică a huliganismului: (material didactic). Red. resp. T.I. CARPOV. Ch., 1974. 504 p.

 • – БОРОДАК, А.В. и К.И. РОШКА. Борьба с хищениями социалистического имущества: учеб. пособие. К.: КГУ, 1980. 60 с.
 • БОРОДАК, Александр. Основы государства и права Республики Молдова: учеб для доуниверситетского образования. Ch.: Știința, 1998. 296 c. ISBN 9975-67-067-9.
 • БОРОДАК, Александр. Ответственность за распространение венерических заболеваний по советскому уголовному праву: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 24 с.
 • БОРОДАК, Александр. В интересах ранней профилактики (венерических заболеваний). Советская Юстиция. 1976, 14, 25. ISSN 0131– 6761.
 • БОРОДАК, Александр. Общее понятие и место в системе Особенной части преступлений, связанных с распространением венерических заболеваний. Вестник МГУ. 1976, 3, cc. 83-87. ISSN 0201-7385.
 • БОРОДАК, Александр. Ответственность за умышленное уничтожение, разрушение или порчу памятников культуры. Социалистическая законность. 1979. 10, 31-32. ISSN 0132-1536.
 • БОРОДАК, Александр. Применение законодательства о борьбе с распространением венерических заболеваний. Социалистическая законность. 1976, 3, 64-66. ISSN 0132-1536.

Omagii:

Un comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.