4 iunie – ziua lucrătorului bancar


La 4 iunie 1991  prin decretul primului Președinte, Mircea Snegur „Cu privire la Banca Națională a Moldovei“ a fost fondată Banca Națională a Moldovei. Această decizie a stat la baza creării sistemului bancar din RepublicaMoldova. În același an a fost adoptată şi legislația bancară: la 12 iunie 1991 – Legea cu privire la Bănci și activitate banca

Iar la 1 iunie 1995 Președintele Republicii Moldova a decretat instituirea Zilei lucrătorului bancar.

Listă bibliografică cu articole din reviste:

ABABII, Victor. Rentabilitatea activității bancare sub impactul noilor modele de business bancar / Victor ABABII, Angela SECRIERU // Economica. – 2019. – Nr 3. – P. 60-69.

BEJAN, Anastasia. Menținerea stabilității sectorului bancar din Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19 / Anastasia BEJAN // Economica. – 2020. – Nr 2. – P. 73-83.

BELOBROV, Angela. Lichiditatea excesivă în sectorul bancar al Republicii Moldova / Angela BELOBROV, Veronica CHICU // Economica. – 2019. – Nr 3. – P. 81-88.

BOSTAN, Ion. Regimul juridic al sancţiunilor din domeniul bancar / Ion BOSTAN, Sergiu COVALI // Meridian Ingineresc. – 2014. – Nr 4. – P. 73-77.

BOT, Alexandru. Reflecţii juridice privind circulaţia banilor în sistemul financiar-bancar / Alexandru BOT // Avocatul poporului. – 2015. – Nr 1-3. – P. 14-20.

BUNICI, Sergiu. Evoluția dezvoltării conceptului de informatizare în managementul bancar / Sergiu BUNICI // EcoSoEn. – 2018. – Nr 1-2. – P. 149-154.

BURUIANĂ, Lorina. Analiza cadrului normativ privind investiţiile în sectorul bancar – element esenţial în dezvoltarea băncilor din Republica Moldova / Lorina BURUIANĂ // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 187-192.

CIOBU, Stela. Gradul de credibilitate și încredere al clienților în sectorul bancar al Republicii Moldova în condițiile falimentelor bancare / Stela CIOBU, Olga MUNTEANU // Economica. – 2016. – Nr 2. – P. 60-80.

CIUBOTARU, Maria. Metodologia de analiză a performanței băncii comerciale sub impactul riscului bancar / Maria CIUBOTARU, Irina Frunză // Economica. – 2020. – Nr 2. – P. 51-63.

COBZARI, Ludmila. Rolul sectorului bancar în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova / Ludmila COBZARI, MĂRGINEANU Aureliu // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. – 2013. – Nr 11. – P. 151-156.

COBZARI, Ludmila. Sectorul bancar în cadrul sistemului de asigurare a stabilităţii financiare / Ludmila COBZARI, MĂRGINEANU Aureliu // Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova. – 2013. – Nr 11. – P. 138-142.

COLESNICOVA, Tatiana. Aspectele reglementării juridice în sectorul bancar: experiența internațională / Tatiana COLESNICOVA // Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. – 2016. – Nr 1. – P. 42-46.

CROITORU, Aliona. Abordarea factorială a competitivităţii în domeniul managementului bancar / Aliona CROITORU // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 161-168.

DUHLICHER Grigore. Riscurile și stabilitatea sistemului bancar al Republicii Moldova / Grigore DUHLICHER // Vector European. – 2021. – Nr 1. – P. 72-75.

FRUNZĂ, Irina. Incidenţa lichidării a trei bănci comerciale asupra activităţii economice şi financiare în sistemul bancar din Republica Moldova / Irina FRUNZĂ // Administrarea Publică. – 2020. – Nr 2. – P. 144-148.

GÂRLEA, Mihail. Modelul de business bancar: tendinţe actuale / Mihail GÂRLEA // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). – 2017. – Nr 2. – P. 102-107.

GROZAVU, Mircea. Analiză critică privind conformitatea art.1071 CC RM modernizat cu liniile directoare ale directivei 93/13/CEE în domeniul protecției consumatorilor în contractele de credit bancar / Mircea GROZAVU // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2020. – Nr 8. – P. 224-227.

GUŞTIUC, Andrei. Sectorul bancar al Republicii Moldova – principala ameninţare în adresa procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE / Andrei GUŞTIUC, Ludmila GUSTIUC, Cristina TÎŞCUL // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 41-52.

IACHIM, Elena. Specificul şi principiile elaborării resurselor tehnologice ale sistemului informatic bancar / Elena IACHIM // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. – 2012. – Nr 10. – P. 343-346.

IVANOV, Olga. Analiza financiară ca metodă de monitoring în sistemul bancar / Olga IVANOV // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). – 2010. – Nr 2. – P. 177-179.

LOSÎI, Elena. Activitatea psihologului în sistemul bancar / Elena LOSÎI // Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. – 2007. – Nr 6. – P. 23-28.

LUCHIAN, Ivan. Inovațiile bancare și problemele respectării drepturilor consumatorilor / Ivan LUCHIAN, Angela FILIP // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 91-95.

MISTREAN, Larisa. Asigurarea stabilităţii sistemului bancar din Republica Moldova în condiţiile actuale / Larisa MISTREAN // Economica. – 2011. – Nr 1. – P. 104-108.

PANFIL, Cristina. Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova / Cristina PANFIL, Iulita BÎRCA // Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. – 2015. – Nr 2. – P. 76-79.

PERCIUN, Rodica. Abordările de stress-test in sistemul bancar moldovenesc / Rodica PERCIUN, Alexandru COLESNICOV, Tatiana COLESNICOVA // Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. – 2014. – Nr 1. – P. 103-105.

RAIEȚCHI, Eugeniu. Analiza intervențiilor Băncii Naționale a Moldovei în soluționarea crizelor financiare din sectorul bancar autohton / Eugeniu RAIEȚCHI // Administrarea Publică. – 2019. – Nr 4. – P. 150-156.

SANDUŢA, Victoria. Particularitățile apariției și dezvoltării sistemului bancar în Republica Moldova / Victoria SANDUŢA // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P. 60-68.

SANDUŢA, Victoria. Secretul bancar și secretul professional în dreptul bancar / Victoria SANDUŢA // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 61-67.

SÎRBU, Sergiu. Caracteristica criminologică a infracţiunilor din domeniul de activitate comercial bancar / Sergiu SÎRBU // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. – 2015. – Nr 1. – P. 119-123.

SÎRBU, Sergiu. Prevenirea infracţiunilor din domeniul de activitate comercial bancar / Sergiu SÎRBU // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. – 2015. – Nr 2. – P. 102-107.

SPÎNU, Ana. Rolul birourilor istoriilor de creditare în asigurarea stabilităţii sistemului bancar / Ana SPÎNU, Ecaterina BURLEA // Studii Economice. – 2014. – Nr 2. – P. 151-160.

SPÎNU, Ana. Sistemul financiar-bancar în condiţiile globalizării / Ana SPÎNU, Silvestru MAXIMILIAN, Ilian GALBEN // Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie). – 2013. – Nr 14. – P. 22-34.

SULA, Tudor. Analiza problemelor şi posibilităţilor interacţiunii sectorului bancar cu sectorul real al economiei / Tudor SULA // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). – 2016. – Nr 7. – P. 70-74.

ŞESTACOVSCAIA, Angela. Analiza sistemului de creditare în sectorul bancar autohton / Angela ŞESTACOVSCAIA // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). – 2017. – Nr 2. – P. 108-113.

ŢUGUI, Eduard. Integrarea europeană şi reforma sistemului bancar din Republica Moldova: cazul schemelor de garantare a depozitelor / Eduard ŢUGUI // Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. – 2016. – Nr 1. – P. 5-18.

Ababii Angela, șef sector BPD

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.