23 iunie – Ziua funcționarului public


Surse online

Anual pe 23 iunie este sărbătorită Ziua serviciului public. În 2002 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat ziua de 23 iunie ca Ziua Naţiunilor Unite pentru Serviciul Public. În Republica Moldova, această sărbătoare a fost instituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 6 aprilie 2012.

Legislație:

Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Lege nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Lege nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Lege nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

HG RM despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici nr. 412 din 22.04.2004

HG RM nr. 17 din 12.02.2021 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021

Lista bibliografică cu articole din reviste:

BANTUŞ, Anatolie. Unele concretizări doctrinare privind natura juridică a serviciului public / Anatolie BANTUŞ // Administrarea Publică. – 2018. – Nr 4. – P. 70-75.

BANTUŞ, Anatolie. Unele considerații privind promovarea valorilor juridice și nejuridice care stimulează activitatea funcționarilor administrației publice / Anatolie BANTUŞ // Administrarea Publică. – 2018. – Nr 2. – P. 69-75.

BOGHIAN, Vasile. Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarul public în Uniunea Europeană / Vasile BOGHIAN // Administrarea Publică. – 2020. – Nr 2. – P. 124-131.

BOGHIAN, Vasile. Secretarul unității administrativ-teritoriale – factor important în relațiile administrative / Vasile BOGHIAN // Administrarea Publică. – 2019. – Nr 3. – P. 140-148.

CEACÎR, Irina. Corupția și meritocraţia în sfera publică / Irina CEACÎR // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2020. – Nr 1. – P. 87-99.

CEACÎR, Irina. Meritocraţia și rolul ei în funcţia publică / Irina CEACÎR // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2019. – Nr 2. – P. 97-111.

COSTACHI, Gheorghe. Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statului / Gheorghe COSTACHI, Victor DONOS // Legea şi Viaţa. – 2018. – Nr 11. – P. 4-9.

COSTACHI, Gheorghe. Securitatea persoanei prin prisma culturii juridice a funcţionarului public / Gheorghe COSTACHI, Daniela COZMA // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 8-13.

COZMA, Ion. Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova / Ion COZMA, Alina TERENTI // Administrarea Publică. – 2020. – Nr 4. – P. 77-81.

COZMA, Daniela. Unele reflecții asupra statutului de funcționar public al magistratului / Daniela COZMA // Legea şi Viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 41-45.

CRĂCIUN, Claudia. Ce trebuie să ştim despre o evoluare publică? / Claudia CRĂCIUN, Viorica ADEROV // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 1. – P. 88-93.

DONOS, Victor. Reflecții asupra statutului juridic al aleșilor poporului / Victor DONOS // Legea şi Viaţa. – 2019. – Nr 12. – P. 34-37.

DULSCHI, Ion. Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici / Ion DULSCHI // Administrarea Publică. – 2019. – Nr 1. – P. 11-17.

GHEORGHIŢA, Tamara. Funcția de Secretar de Stat în Republica Moldova: prezent și perspective / Tamara GHEORGHIŢA // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 24-30.

GUŢULEAC, Victor. Încălcarea normelor de conduită ca temei al răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarului public / Victor GUŢULEAC, Tatiana MOSTOVEI // Legea şi Viaţa. – 2015. – Nr 9. – P. 13-18.

LACHI, Claudia. Eficientizarea serviciilor publice prin prisma sporirii profesionalismului funcționarilor publici / Claudia LACHI, Tamara GHEORGHIŢA // Administrarea Publică. – 2016. – Nr 4. – P. 118-122.

MOSTOVEI, Tatiana. Aspecte privind reglementarea neutralităţii politice a funcţionarului public / Tatiana MOSTOVEI // Administrarea Publică. – 2020. – Nr 3. – P. 42-49.

POPOV, Ruslan. Funcţionarul public (inclusiv funcţionarul public cu statut special) în calitate de subiect al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului Penal. Partea II / Ruslan POPOV // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 35-39.

ROMANDAŞ, Nicolae. Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională / Nicolae ROMANDAŞ, Olesea COJOCARU // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2021. – Nr 3. – P. 143-149.

ROMANDAŞ, Nicolae. Reglementări privind programele de dezvoltare profesională a funcționarilor publici / Nicolae ROMANDAŞ, Teodorina GORIUC // Administrarea Publică. – 2018. – Nr 2. – P. 61-68.

SADOVEI, Nicolai. Condiţia depunerii jurământului în raporturile juridice de muncă atipice ale funcţionarilor publici cu statut special / Nicolai SADOVEI // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 7-14.

SAITARLÎ, Natalia. Aspecte comparative privind statutul juridic al funcţionarului public / Natalia SAITARLÎ // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2013. – Nr 3. – P. 56-60.

SAITARLÎ, Natalia. Noţiunile „funcţie publică” şi „funcţionar public” în legislaţia Republicii Moldova / Natalia SAITARLÎ // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”. – 2011. – Nr 7. – P. 173-176.

SAITARLÎ, Natalia. Pregătirea profesională şi instruirea continuă a personalului din autorităţile publice locale / Natalia SAITARLÎ // Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – 2015. – Nr 1. – P. 44-50.

SEVERIN, Alina. Deformarea profesională: comportament deviant al funcționarilor publici / Alina SEVERIN // Administrarea Publică. – 2019. – Nr 3. – P. 149-152.

SMOCHINĂ, Andrei. Particularitățile răspunderii juridice penale ale membrilor Parlamentului / Andrei SMOCHINĂ, Mihnea CERCHEZ // Studii Juridice Universitare. – 2019. – Nr 1-2. – P. 43-52.

SNEGUR, Mircea. ,,Sunt mândru că am participat la fondarea Academiei de Administrare Publică” / Mircea SNEGUR // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 4. – P. 11-23.

SOLOMON, Oleg. Instituţia secretarului general din cadrul administraţiei publice a Republicii Moldova: aspecte comparative / Oleg SOLOMON // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2020. – Nr 1. – P. 100-111.

SPĂTARU, Tatiana. Delimitări conceptuale privind pregătirea profesională a funcționarilor public / Tatiana SPĂTARU, Vadim VINTILĂ // Administrarea Publică. – 2018. – Nr 3. – P. 74-79.

SPINEI, Iana. Promovarea eticii în serviciul public, cale de prevenire a corupţiei / Iana SPINEI // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 1-2. – P. 68-71.

TATAROV, Sergiu. Aspecte comparative ale statutului de funcţionar public şi celui de ales local / Sergiu TATAROV // Administrarea Publică. – 2011. – Nr 2. – P. 30-35.

TIPA, Ion. Individualizarea judecătorească a pedepselor penale aplicate pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție de către funcționari publici și/sau demnitari / Ion TIPA // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 52-62.

VACULOVSCHI, Elena. Aplicarea elementelor de coaching organizational în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică / Elena VACULOVSCHI, Cezara ABRAMIHIN // Administrarea Publică. – 2018. – Nr 3. – P. 60-66.

VACULOVSCHI, Elena. Aspecte teoretice ale ergonomiei în proiectarea locului de muncă al funcționarului public / Elena VACULOVSCHI, Cezara ABRAMIHIN // Administrarea Publică. – 2019. – Nr 1. – P. 65-72.

VARZARI, Ana. Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică / Ana VARZARI // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 115-125.

VARZARI, Ana. Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici / Ana VARZARI // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 3. – P. 149-152.

VINTILĂ, Vadim. Procesul de pregătire a funcționarilor publici din Republica Moldova: principii, organizare și organisme implicate / Vadim VINTILĂ // Administrarea Publică. – 2019. – Nr 4. – P. 128-134.

Angela ABABII, șef sector BPD

Un comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.