27 august – Ziua Independenței Moldovei


Expoziție virtuală de cărți din colecția Bibliotecii Publice de Drept

Declarația de Independentă a Republicii Moldova. – Chișinău : Cartier, 2010.

Declarația de Independență a Republicii Moldova a fost un document adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova. Documentul face referiri la „istoria milenară” și „statalitatea neîntreruptă” a românilor de la est de Prut în spațiul istoric și etnic al etnogenezei acestora, consacră, pentru spațiul de la est de Prut. Declarația de independență a Republicii Moldova în mod clar și direct, susține suveranitatea Republicii Moldova pe teritoriul Transnistriei, deoarece este „o parte componentă a teritoriului istoric și etnic al poporului nostru”. Cu toate acestea, Declarația de independență a Republicii Moldova este ea însăși un argument împotriva suveranității Republicii Moldova asupra Transnistriei.

Platon, Mihail. Guvernarea locală / Mihail Platon. – Chișinău : Metrompaş, 2004. – 304 p. – ISBN: 9975-9793-3-5.

Autorul lasă un mesaj prin aceasta lucrare, ca o guvernare buna o pot exercita numai profesioniștii, oamenii competenți în domeniul administrării publice, capabili să analizeze în mod critic starea de lucruri la o etapă sau alta a dezvoltării țării și să găsească soluții adecvate pentru rezolvarea eficientă a problemelor de ordin economic, social, cultural.

Republica Moldova : Enciclopedie : Ed. consacrată aniversării a 25-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. – Chișinău : Bibl. „A. Lupan” a AȘM, 2016. – 827 p. – ISBN: 978-9975-3089-0-8.

Ediția este consacrată aniversării a 25- de la proclamarea Independenței, constituie cea mai complexă, cea mai profundă și cea mai reușită descriere a țării noastre. Cercetarea reprezintă o realizare istorică în demersul de afirmare a țării noastre și de promovare a imaginii ei în lume, constituind o sursă de informare științifică de primă importanță pentru toți cei cointeresați de Republica Moldova. Țara este prezentată în toată varietatea și originalitatea ei: cadrul Geographic, clima, solul, flora, evoluțiile istorice, statul și organele puterii de stat, educația și cultura, turismul, portul național și folclorul, etc.

15 ani de independență a Republicii Moldova / Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept. – Chișinău : Tipogr. Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2006. – 168 p. – ISBN: 978-9975-62-080-2.

Culegerea este recomandată pentru publicare de Consiliul științific al Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei. Culegerea conține discursuri și materiale ale președinților: de Parlament, a Curții Constituționale, al Academiei de Științe a Moldovei, foști președinți ai țării, profesori și doctori, din cadrul Conferinței științifice internaționale „15 ani de independență a Republicii Moldova” din 22 august 2006.

 Administrația statului Republicii Moldova la 20 de ani de independenţă / Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova.- Chișinău : [S.n.], 2012 : Tipogr. Elena-V.I. – 619 p. – ISBN: 978-9975-4346-0-7.

Volumul de față conține materiale de comunicări științifice a celei de-a V-a sesiune anuală a Institutului de Științe Administrative din Republica Moldova, 29-30 octombrie 2011. Scopul acestui volum este confruntarea ideilor și opiniilor reprezentanților lumii academice cu ale celor ce aplică în practică strategiile și politicile administrative în domeniul administrației publice locale, unde vor fi scoase în evidență nu doar problemele dar și realizările frumoase ale administrației publice din acești 20 ani de independență.

Mihăeș, Roman. Pentru o Moldovă europeană şi unită : Bătălia pentru Transnistria / Roman Mihăeș. – Chișinău : Grafema Libris, 2005. – 155 p. – ISBN: 9975-9899-6-9.

 Cartea cuprinde o culegere de opinii și comentarii politice, în special la tema conflictului transnistrean, pe care autorul li-a scris și care au apărut în mass-media începând cu 2001 până în prezent. De asemenea, se vorbește despre Proiectul Planului de reglementare a conflictului transnistrean și modernizare a Republicii Moldova, propus de Mișcarea Populară „Moldova Europeană Unită”. Autorul susține că Republica Moldova și cetățenii săi de pe ambele maluri ale Nistrului au nevoie de integritate teritorială și pace.

Moldova. La răscruce / Fundația Soros România. – București : Fundația Soros, 2009. – 285 p. – ISBN: 978-973-0-07059-0.

Este vorba despre o analiză a situației politice și a peisajului mass-media, oferind o perspectivă coerentă și detaliată a stării democrației în R. Moldova la mijlocul anului 2009. Studiul, realizat în trei limbi – română, rusă și engleză, oferă, în urma unui program de documentare, o descriere a deteriorării vieții publice în R. Moldova. Autorii acestuia menționează că asaltul Partidului Comuniștilor (PCRM) asupra pluralismului politic, dar şi omniprezența controlului politic în justiție sau economie, reprimarea formelor de opoziție la partidul-stat PCRM, constituie câteva din formele de încălcare a normelor democratice prezentate în lucrare.

    Studiul „Moldova. La răscruce” a fost realizat în cadrul programului „Bridging Moldova” al Fundaţiei Soros România şi a fost lansat mai întâi la Bucureşti, la 2 octombrie.

Capcelea, Valeriu. Tranziţia moldovenească : fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei / Valeriu Capcelea. – Chişinău : ARC, 2012. – 190 p. – ISBN: 978-9975-61-703-1.

În monografie sunt abordate problemele care se referă la tranziția moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eșecurile și avatarurile ei. S-a recurs la o cercetare filosofică, interdisciplinară și globală a schimbărilor și transformărilor sociale (a comportamentelor, mentalităților, eticii, valorilor etc.) care se produc la noi în țară având drept obiectiv realizarea tranziției de la totalitarism la democrație și trecerea de la economia planificată la economia de piață. Studiul este destinat filosofilor, sociologilor, politologilor, istoricilor și studenților.

Pascaru, Vlad. Elita politică a Moldovei / Vlad Pascaru. – Chişinău : [S. n.], 2003 : Universul. – 60 p.

Ediția include personalități mai vechi, dar care și-au păstrat pozițiile dominante, unele din ele chiar fortificându-le în societatea politică moldavă. Actuala ediție conține de trei ori mai puține nume, pentru că autorul a considerat că într-o țară în devenire ca a noastră o elită politică adevărată nu poate fi prea numeroasă. Sunt incluse opțiunile politice ale fiecărei personalități pentru a avea o opinie mai clară despre fiecare dintre ei.

Problemele ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Vol. 2 / Gheorghe Costachi, Anatol Bantuș, Victor Balmuș [et al.] – Chișinău: Î.S.F.E.-P. ,,Tipogr. Centrală,, , 2006. – 480 p. – ISBN: 978-9975-78-014-8.

Această lucrare conține expunerea rezultatelor investigațiilor realizate în anii 2001-2002 de cercetători. Volumul de față, prin structura și conținutul său reprezintă o continuare a primului volum. Dezvoltând și aprofundând aspectele reflectate în volumul precedent autorii volumului doi, abordează subiecte și probleme noi ale procesului multilateral și complex de edificare a statului de drept în Republica Moldova.

Autorii compartimentelor au formulat o serie de concluzii originale și au argumentat mai multe propuneri și sugestii privind perfecționarea  legislației contemporane și a cadrului juridic general din țara noastră.

Republica Moldova : Istoria politică (1989-2000) : Documente și materiale. Vol. 2 / Mihai Cernencu, Andrei Galben, Gheorghe Rusnac [et al.] – Chișinău : CEP USM, 2000. – 460 p. – ISBN: 9975-917-97-6.

Prin această culegere de documente și materiale, i se propune cititorului o cronică documentară a vieții politice din Republica Moldova pe parcursul a celor zece ani de existență în calitate de stat suveran și independent. Documentele ce constituie culegerea sunt  extrase din surse oficiale și conțin izvorul de unde au fost selectate. Pe parcursul a celor zece ani de existență a statului Republica Moldova morala s-a dovedit a fi ușor modelată, iar memoria istorică extrem de vagă.

Documentele sunt destinate cercetătorilor, profesorilor, studenților, liceenilor, tuturor celor care se interesează de istoria politică a Republicii Moldova.

Hinsley, F. H. Suveranitate / F.H Hinsley. – Chişinău : Ştiinţa, 1998, Chişinău : Tip. Centrală, 1998. – 201 p. – ISBN: 9975-67-064-4.

Această carte, publicată pentru prima oară în 1966, ne oferă o expunere generală a istoriei suveranității, căutând să lumineze caracterul și funcția acesteia, accentuând cadrele sociale, politice și economice schimbătoare din și dintre societățile politice în care s-a dezvoltat. Ea acoperă, de asemenea, și conectează diferite aspecte intelectuale ale conceptului de suveranitate: filozofic, legal istoric și politic.

Guceac, Ion. Constituţia la răscruce de milenii / Ion Guceac. – Chişinău : [S.n.], 2013. – 415 p. – ISBN: 978-9975-53-279-2.

Demersul ştiinţific al constituţiei şi constituționalismului, analizat, cercetat şi editat de Ion Guceac, este structurat în câteva direcţii de investigaţie: evoluţie istorică, terminologie şi concept, elaborare, realizare şi modificare, clasificare, conţinut, constituţionalismul în societatea contemporană, file din istoria constituționalismului autohton, impactul constituției asupra relaţiilor mult aspectuale din cadrul societăţii contemporane, supremaţia constituţiei în condiţiile constituţionalismului contemporan. Spectrul larg de probleme analizate în capitolele enumerate ne permit să constatăm că autorul a reuşit să abordeze într-o sinteză argumentată cele mai diverse aspecte ale esenţei şi istoriei constituţiilor şi constituţionalismului, începând cu premisele caracteristice lumii antice şi terminând cu globalizarea actuală.

Popa, Victor. Drept parlamentar al Republicii Moldova / Victor Popa. – Chişinău : [S. n.], 1999. – 232 p. – ISBN: 9975-920-15-2.

Această investigație științifică, fiind parte integrantă a dreptului constituțional, detailează problemele legate de activitatea Parlamentului. Prezenta monografie nu are ca scop trasarea unor soluții.

În lucrare sunt introduse și unele probleme de ordin general cum ar fi: suveranitatea națională, regimul reprezentativ, regimul politic, pentru o mai bună înțelegere a rolului Parlamentului în exercitarea suveranității naționale , locul pe care îl ocupă această autoritate în ordinea constituțională, în structura organelor ce exercită puterea  de stat.

Olga MUNTEANU, șef sector BPD

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.