28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști


           

“Atunci când dreptul publicului de a cunoaște este amenințat, și când drepturile de liberă exprimare și libertatea presei sunt supuse la risc, toate celelalte libertăți la care ținem sunt puse în pericol.”

Cristopher Dodd

La 28 septembrie se marchează Ziua internațională a Dreptului de a ști, care promovează accesul liber la informațiile oficiale și transparența în procesul decizional.
Decizia de a sărbători și de a promova ziua de 28 septembrie ca Zi internațională a dreptului de a ști a fost luată în ultima zi a Conferinței despre libertatea de informare, care s-a desfășurat în Bulgaria, la Sofia, între 26 și 28 septembrie 2002. La conferință au luat parte reprezentanți ai organizațiilor pentru Libertatea de Informare (FOI) din 15 de țări, dar și reprezentanți ai organizațiilor internaționale active în domeniul informării.

Informația de interes public este produsă și deținută de instituțiile publice, din bani publici, adică ai contribuabililor. Ea este un bun public care aparține tuturor. Când instituțiile îngrădesc accesul la ea, trebuie să explice de ce o fac.

Scopul Zilei Internaţionale a Dreptului de a Şti este de a promova şi de a atrage atenţia asupra dreptului fiecărui cetățean de a avea acces la informaţiile de interes public. Ea are la bază o serie de principii:

Ușile instituțiilor publice trebuie să fie deschise pentru informația cetățenilor
 • accesul liber la informaţie este considerat a fi un drept al fiecărui individ;
 • regula este existenţa accesului la informaţie, iar ţinerea secretă a informaţiilor este excepţia;
 • dreptul la acces la informaţie se aplică tuturor instituțiilor publice;
 • depunerea cererilor de informare trebuie să fie uşoară, rapidă şi gratuită;
 • funcționarii au datoria de a-i ajuta pe cei ce depun cereri de informare, iar refuzurile trebuie să fie motivate;
 • interesul public este mai important decât ţinerea secretă a informaţiilor;
 • oricine are dreptul de a contesta o decizie adversă
 • toate instituţiile publice trebuie să publice informaţiile importante de interes public;
 • că dreptul de acces la informaţiile de interes public trebuie să fie asigurat de către o entitate independentă.

În Republica Moldova problema respectării Drepturilor fundamentale ale omului, proclamate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la 10 decembrie 1948, inclusiv dreptul de a ști, rămâne actuală până în prezent, necăutând la faptul, că aceste drepturi fundamentale sunt puncte de reper în Constituția țării, în Legi, în deciziile comisiilor parlamentare, de stat, în activitatea ONG-urile din domeniu.

Cauze pot fi numite multiple, dar în primul rând, cetățenii din Republica Moldova puțin își cunosc atât drepturile, cât și obligațiile. Poate aici este răspunsul – cum poți să respecți ceea ce nu cunoști, cum poți cere, dacă nu știi, că ai dreptul. Expresia „Ești informat – ești protejat”, este foarte actuală pentru asigurarea respectării drepturilor, mai ales pentru persoanele simple, care au ajuns în situații dificile și sunt material vulnerabile. Cunoașterea drepturilor, asigurarea accesului la informația publică poate reduce vulnerabilitatea cetățenilor.

A-ţi şti drepturile, a fi bine informat, a avea acces la cea mai recentă informaţie, permit fiecărei persoane să deţină controlul asupra situaţiei, să ia decizii şi să-şi exercite alegerea. În această situație, bibliotecile publice joacă un rol esențial în comunităţile deservite, fiind unica instituţie, care oferă gratis servicii de informare şi documentare sub diverse forme şi contexte diferite.

Legea cu privire la biblioteci, actualizată în 2017 a consolidat rolul bibliotecii în societate ca un serviciu public de asigurare a accesului la informație, de dezvoltare a interesului pentru informare, învăţare, educaţie şi cercetare. În baza acestei Legi:

    (1) Statul garantează oricărui utilizator dreptul la informaţie prin oferirea accesului la toate genurile şi tipurile de documente intrate în biblioteci, precum şi la reţelele informaţionale locale, naţionale şi internaţionale, conform convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.       
    (2) Biblioteca asigură dreptul utilizatorului la confidenţialitate asupra informaţiei solicitate prin utilizarea serviciilor de bibliotecă şi a datelor cu caracter personal ale utilizatorului aflate în posesia bibliotecii.           
    (3) Accesul utilizatorului la serviciile şi colecţiile de bibliotecă se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, elaborat în corespundere cu prevederile legale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, la protecţia patrimoniului cultural naţional mobil, la dreptul de autor şi drepturile conexe.

Biblioteca Publică de Drept  participă activ la acest proces, oferind informații maxim posibile, actuale și utile pentru cetățeni, asigură condiţii pentru recepționarea, chiar și la distanță a cerințelor informaționale ale utilizatorilor, oferind acces gratuit la Bazele de date legislative, ediții periodice, Internet, oferă instruiri, comunicare, socializare.

Ce solicită utilizatorii la Biblioteca Publică de Drept? Circa 26 %, sunt membri ai comunităţii cu potenţial financiar redus: şomerii, pensionarii, persoanele cu diverse dezabilități fizice şi sociale, care solicită informații pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi; 45% sunt studenții, cercetătorii, specialiștii în domeniul dreptului, care solicită informații, documente, materiale pentru studiu, dezvoltare personală și profesională. Bibliotecarii oferă servicii de asistență în căutarea, editarea şi salvarea informaţiilor utile pentru aceştia. O atenție deosebită se acordă persoanelor defavorizate, material vulnerabile, care se află într-o situație dificilă, care nu-și pot permite un avocat, şi vin la bibliotecă pentru a găsi informația necesară pentru a-și argumenta poziția sau să găsească răspuns și soluții în rezolvarea unor probleme. Bibliotecarii, desigur, nu dau consultații juridice, dar se străduie să găsească și să ofere maximul de informație utilă fiecăruia.

Biblioteca Publică de Drept dezvoltă servicii, care sunt dirijate și ghidate de necesitățile informaționale ale utilizatorilor. Pentru dezvoltarea deprinderilor de căutare a informației, de utilizare a tehnologiilor informaționale în găsirea informațiilor, biblioteca oferă servicii de instruire a utilizatorilor:

 • Serviciul ABC-ul computerului – curs de inițiere în utilizarea calculatorului, constituit din 4 instruiri, pentru persoane, care au lucrat foarte puțin sau deloc la calculator.
 • Serviciul LexExpert – instruiri în consultarea și aplicarea bazelor de date juridice: MoldLex, EBSCO, HeinOnline, Sintact, Legislatia CSI.
 • Serviciul Guvernarea electronică a serviciilor publice – instruiri în utilizarea serviciilor electronice publice oferite de către Centrul de Guvernare Electronică prin intermediul Portalului Serviciilor Publice.
 • Serviciul  LawDocs – permite utilizatorilor aflaţi la distanţă să primească informația solicitată  – text integral al Legilor, articolelor din Bazele de date, liste tematite de surse Oferind acest serviciu, biblioteca demonstrează conştientizarea necesității de a-şi depăşi rolul de furnizor tradiţional de informaţii.

            Biblioteca Publică de Drept  oferă membrilor comunității chișinăuiene și un serviciu de găzduire – Cuibul democrației, un spațiu public special, oferit gratis pentru dezbateri, întîlniri de lucru, dialog public-privat, schimb de idei etc.

Surse:
Legislație:
           Dreptul de a şti trebuie să devină dorinţă de a cunoaşte. Cunoaşterea este cheia putereii, a participării şi a reformelor.


Un comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.