15 octombrie Ziua internaţională a femeilor din mediul rural


Ziua internaţională a femeilor din mediul rural este sărbătorită anual la 15 octombrie pentru a conştientiza faptul că femeile de la sate contribuie la bunăstarea familiilor lor şi la dezvoltarea economiei rurale.

”Veșnicia s-a născut la sat”, spunea Lucian Blaga.
15 octombrie este Ziua mondială a femeilor din mediul rural, marcată, pentru prima dată în 2008, după adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a Rezoluției 62/136 din 18 decembrie 2007. Este ziua acelor femei care trudesc din greu, din zori şi până-n noapte, cu mâinile aspre şi crăpate, departe de comoditățile mediului urban. Femeile din mediul rural sunt o forță puternică ce poate conduce la progresul global, și ele reprezintă mai mult de un sfert din populația lumii. Aceasta ne demonstrează că ele joacă un rol deosebit pentru păstrarea tradițiilor și dezvoltarea societății, dar și în actul educațional și formativ al copiilor și tinerilor, în sânul familiei. Sunteți sprijinul și fundamentul care mențin viața activă în mediul rural.
Tabloul pe care îl vedem astăzi în mediul rural este dezolant: sate pustii, pământuri neprelucrate, populație îmbătrânită, familii dezmembrate, migrație masivă în rândul tinerilor, nivel înalt de sărăcie. Numărul femeilor din mediul rural care trăiesc în sărăcie s-a dublat din 1970. Problemele cu care se confruntă femeile din mediul rural sunt numeroase și cunoscute. Femeile din mediul rural suferă în mod disproporționat de sărăcie și se confruntă cu forme multiple de discriminare, violență și nesiguranță, sunt salarizate insuficient și beneficiază de o protecție socială precară.
Vulnerabilitatea femeilor de la sate rămâne a fi actuală, iar procesele socio-demografice care contribuie și mai mult la deteriorarea capitalului uman din mediul rural continuă. Femeile rurale mai puțin se implică în viața publică atât din motive tradiționale, cât și din motivul că menajul ocupă o parte considerabilă din timpul femeii de la sat. Limitările principale cu care se confruntă femeile rurale sunt oportunitățile socio-economice reduse în mediul rural, precum și reproducerea în cadrul comunităților a tradiționalismului existent în familie, care amplifică vulnerabilitatea femeii rurale privind participarea la viața publică.
Să preţuim la maxim toate lucrurile bune pe care le fac. Truda zilnică, puterea şi răbdarea cu care sunt înzestrate.

Listă bibliografică cu articole din reviste:

CAISÎM, Natalia. Valorificarea invenţiilor create de femei / Natalia CAISÎM // Intellectus. – 2018. – Nr 4. – P. 35-46.

CAŞU, Diana. Sovietizarea Basarabiei şi politica faţă de femei (1944-1945): crearea adunărilor de delegate / Diana CAŞU // Tyragetia. Serie nouă. – 2010. – Nr 2. – P. 251-256.

COBUȘCEAN, Simona-Anastasia. Influența violenței în familie asupra dezvoltării personalității la femei: Sesiunea „Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM” Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021 / Simona-Anastasia COBUȘCEAN // Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM. Ediția 25, Vol.1, 2021. – P. 274-277.

COCIERU, Ludmila. Femei care au făcut istorie și mărci care le-au făcut FEMEI (Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Margaret Thatcher) / Ludmila COCIERU // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 46-51.

CRISTOFOR, Teodora Camelia. Femei care au schimbat lumea / Teodora Camelia CRISTOFOR, Lăcrămioara LEON ANA // Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică. – 2015. – Nr 2. – P. 45-57.

DANDARA, Otilia. Proiectarea carierei de către femei: rezultat al influenței contextului nonformal și informal / Otilia DANDARA // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). – 2020. – Nr 9. – P. 3-8.

DELEU, Doina. Cadrul normativ şi legislativ internaţional şi traficului de femei / Doina DELEU // Moldoscopie. – 2001. – Nr 1. – P. 31-44.

DELEU, Doina. Traficul de femei / Doina DELEU // Moldoscopie. – 2000. – Nr 2. – P. 21-31.

DUMBRAVEANU, Luminița. Aurelia Peru-Balan: ”știinta politică are genul feminin” / Luminița DUMBRAVEANU // Moldoscopie. – 2018. – Nr 4. – P. 7-9.

Femei care au schimbat lumea // Intellectus. – 2004. – Nr 1. – P. 74-75.

GHERASIMENCO, Violeta. Reglementări europene privind violenţa faţă de femei în familie: Conferința „Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie 2016 / Violeta GHERASIMENCO // Integrare prin cercetare și inovare. Vol.2, 2016. – P. 122-125.

GRATI, Aliona. Imaginarul feminin în poezia actuală din Republica Moldova / Aliona GRATI     // Metaliteratură. – 2016. – Nr 1. – P. 5-26.

MOVILEANU, Dumitru. Impactul stresului profesional în munca intelectuală la femei / Dumitru MOVILEANU, Victoria SAVOI // Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. – 2014. – Nr 2. – P. 240-244.

PAVELCIUC, Adriana. Reglementări juridice privind egalitatea de șanse între femei și bărbați: Conferința „Teoria şi practica administrării publice” Chișinău, Moldova, 17 mai 2018 / Adriana PAVELCIUC // Teoria şi practica administrării publice 2018. – P. 384-388.

PITIC, Mariana. Cadrul normatuiv international in materia combaterii discriminării şi violenţei faţă de femei / Mariana PITIC // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2017. – Nr 1. – P. 12-15.

TERZI-BARBAROȘIE, Daniela. Femeile din şi în umbra istoriei: pentru o lecţie de istorie şi cu femei / Daniela TERZI-BARBAROȘIE // Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. – 2011. – Nr 3. – P. 36-39.

URSAN, Oleg. Factorul feminin în viața politică / Oleg URSAN // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2018. – Nr 2. – P. 210-228.

VITION, Veronica. Violența față de femei și dobândirea autonomiei: Sesiunea „Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM” Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021 / Veronica VITION // Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM Ediția 25, Vol.2, 2021. – P. 183-185.

БЕСЧАСТНЫЙ, Виктор. Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с торговлей женщинами / Виктор БЕСЧАСТНЫЙ // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. – 2011. – Nr 2. – P. 187-193.

ЖИТАРЬ, B. Общий анализ социальной дискриминации женщин, меры по её ликвидации (исторический аспект и современность) / B. ЖИТАРЬ // Закон и Жизнь. – 2010. – Nr 12. – P. 30-36.

ЖИТАРЬ, B. Юридическая защита прав женщин в актах международного права / B. ЖИТАРЬ // Закон и Жизнь. – 2011. – Nr 9. – P. 55-58.

ЖУРАВЛЕВА, Анна. Конституционные аспекты принципа равенства между мужчинами и женщинами: Украина и европейский опыт / Анна ЖУРАВЛЕВА // Jurnalul juridic național. – 2016. – Nr 3. – P. 61-65.

ЗДОРОВ, Юрий. Насилие в отношении женщин: характеристика и методы предупреждения / Юрий ЗДОРОВ, Лидия БОРШЕВСКАЯ // Закон и Жизнь. – 2012. – Nr 10. – P. 45-50.

ИЩЕНКО, Д. Формирование института прав женщин в международном праве / Д.ИЩЕНКО // Закон и Жизнь. – 2012. – Nr 11. – P. 48-52.

КАРАМАН, Наталья. Мотивация преступного поведения женщин и меры предупреждения преступности / Наталья КАРАМАН // Закон и Жизнь. – 2012. – Nr 11. – P. 42-47.

КОСТАКИ, Георге. Борьба с насилием в отношении женщин: характеристика отечественного законодательства / Георге КОСТАКИ, Андрей БОРШЕВСКИЙ // Закон и Жизнь. – 2012. – Nr 12. – P. 4-11.

МИШИН, Сергей. Равные права и возможности для женщин и мужчин– основа паритетной демократии / Сергей МИШИН // Закон и Жизнь. – 2010. – Nr 4. – P. 42-46.

НОВАК, Татьяна. Обеспечение охраны труда женщин в сельском хозяйстве по законодательству Украины и зарубежных стран / Татьяна НОВАК // Закон и Жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 172-175.

ПУШКАРЕВА, Наталья. Имущественные права женщин в XVIII – начале XIX века / Наталья ПУШКАРЕВА // Revista de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 55-67.

СИВОПЛЯСОВА, Светлана. Трансформация брачной эмиграции женщин из России / Светлана СИВОПЛЯСОВА // Moldoscopie. – 2018. – Nr 2. – P. 162-174.

ТОЛСТАЯ, Светлана. Эмоциональное благополучие работающих женщин в семье / Светлана ТОЛСТАЯ // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). – 2009. – Nr 5. – P. 132-135.

ХАЛИЛОВА, Л. К вопросу о защите прав женщин и борьбе с насилием и правонарушениям и в отношении их / Л. ХАЛИЛОВА // Закон и Жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 2527.

Legislație:

Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii  din  20.12.1952

Convenţie asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei din 18.12.1979

Convenţia privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculine şi a mîinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală nr.100  din  29.06.1951

Lege cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nr. 5 din 09.02.2006

Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul  pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor nr. 7 din 30.08.2013

Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 şi a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia nr. 259 din 28.03.2018

Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia nr. 259 din 28-04-2017

Ababii Angela, șef sector BPD

Diana Ciornîi, bibliotecar BPD

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.