Calendar juridic 2022


Aniversări. Evenimente

Personalități notorii

590 de ani de la stingerea din viaţă a lui Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (cca 1400-1432), reprezentant de seamă al familiei domnitoare în Moldova a Muşatinilor (cca 1375/1380 – 1 ian. 1432/1433);

350 de ani de la naşterea lui Ion Neculce, cronicar, mare dregător la curtea domnească, cel mai mare povestitor român de până la Creangă şi Sadoveanu (1672 – 5 febr. 1745);

260 de ani de la naşterea lui loan (Ioniţă) Sandu Sturdza, primul domn pământean al Moldovei, numit de Poarta Otomanu în anul 1822, ca urmare a mişcării conduse de Tudor Vladimirescu şi de înlăturarea regimului fanariot (1762 – 1842);

200 de ani de la tipărirea la Iaşi a „Odei către neamul Moldovei” de Gheorghe Asachi (1822);

IANUARIE

70 de ani de ani de la naşterea lui CERNEAVSCHI Pavel (08.01.1952- 11.03.2011), doctor in drept, lector superior la Catedra teoria si istoria statului si dreptului a ULIM şi la ASEM;

100 de ani de la nașterea OVCINNICOVA Olga (11 ianuarie 1922-2017), doctor in drept, Jurist emerit al Republicii Moldova;

85 de ani de ani de la naşterea lui NEGRU Teodor (13.01.1937-2015), doctor in drept, Deputat în primul Parlament al RM (1990-1994). Semnatar al Declarației de independență a RM;

130 de ani de la naşterea lui Grigore Gafencu, om politic, diplomat, publicist, doctor în drept (30 ian. 1892 – 30 ian. 1957);

FEBRUARIE

70 de ani de ani de la naşterea lui ARHILIUC Victoria (3 februarie 1957), doctor habilitat in drept;

90 de ani de ani de la naşterea lui LAVRIC Vladimir (08.02.1932-16.11,2015), doctor în drept, profesor, prodecan la Facultatea de Drept (1968-1974);

50 de ani de ani de la naşterea lui POGONEŢ Galina (14 februarie 1972), doctor in drept, șef al Catedrei drept, Universitatea Perspectiva-INT.

65 de ani de ani de la naşterea lui CÎRLAN Gheorghe (16 februarie 1957), doctor in drept,  profesor, membru al Uniunii Avocaților din Moldova;

60 de ani de ani de la naşterea lui CONSTANTINOV Vasile (16 februarie 1962), doctor in drept, lector superior la Universitatea de Studii Aplicate din Moldova;

50 de ani de ani de la naşterea lui VRABIE Corneliu (25 februarie 1972), doctor in drept, membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova;

50 de ani de ani de la naşterea lui CÂRNAŢ Teodor (26 februarie 1972), doctor habilitat în drept, membru al Uniunii Avocaților din Moldova;

MARTIE

70 de ani de ani de la naşterea lui SEDLEŢCHI Iurie (3 martie 1952), doctor habilitat in drept, rector al USEM;

60 de ani de ani de la naşterea lui BURUIANĂ Ion (4 martie 1962), doctor in drept, profesor asociat la Universitatea Montesquieu Bordeaux-IV, or. Bordeaux, Franţa.

50 de ani de ani de la naşterea lui LARII Iurie (10 martie 1972), doctor in drept, membru (expert) la seminare ştiinţifice de profil, în cadrul căror se susţin tezele de doctorat;

55 de ani de ani de la naşterea lui BORDEI Lilia (12 martie 1967), doctor in drept, lector la Catedra de economie, analiză şi atatistică a UASM;

65 de ani de ani de la naşterea lui ZAHARIA Procopie (12 martie 1957), doctor in drept, membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova;

140 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu, diplomat, om politic şi jurist (16 mar. 1882 – 17 mar. 1941).

175 de ani de la naşterea lui Alexandru Xenopol, istoric, economist, sociolog, filosof, scriitor, doctor în drept şi filozofie, profesor (23 mar. 1847 – 27 febr. 1920);

60 de ani de ani de la naşterea lui FURDUI Sergiu (26 martie 1962), doctor in drept, ex-judecător al Curţii Supreme de Justiţie. Cetăţean de onoare al satului natal Cărpineni.

140 de ani de la stingerea din viaţă a lui Constantin Bosianu, jurist, om politic, profesor (10 febr. 1815 – 21 mar. 1882);

APRILIE

60 de ani de ani de la naşterea lui NOVRUZOV Vugar Şahmar Oglî  (7 aprilie 1962), doctor în drept, preşedinte al Congresului Azerilor din Moldova.

65 de ani de ani de la naşterea lui CARPOV Nichifor (25 aprilie 1957), doctor habilitat in drept, profesor;

MAI

65 de ani de ani de la naşterea lui LUNGU Vasile (14 mai 1957), doctor in drept. Colaborator la Biroul Naţional Interpol din RM (MAI);

135 de ani de la naşterea lui Simion Murafa – avocat, publicist, patriot (24 mai 1887 – 20 aug. 1917);

75 de ani de ani de la naşterea lui ROŞCA Tudor (29.05.1947-31.07.2009 profesor universitar, decan al Facultăţii de Drept a USM, comandant (rector) al Academiei Naţionale de Poliţie ,,Ştefan cel Mare” a MAI (1991);

IUNIE

85 de ani de ani de la naşterea lui FLOREA Constantin (12.06.1937-21.01.2002), doctor in drept;55 de ani de ani de la naşterea lui CHIRTOACĂ Leonid (12 iunie 1967), doctor in drept, conferenţiar universitar, membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova;

55 de ani de ani de la naşterea lui LUPAŞCU Zinaida (16 iunie 1967), doctor in drept, lector la Catedra de teorie şi istorie a dreptului a Facultăţii de Drept a USM;

90 de ani de ani de la naşterea lui IVANOV Vladimir (20 iunie 1932), doctor habilitat în drept, profesor, cercetător ştiinţific;

IULIE

50 de ani de ani de la naşterea lui MOROŞAN Ion (2 iulie 1972), doctor in drept, membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Drepturile Omului şi Drept Umanitar.

65 de ani de ani de la naşterea lui LAZARI Constantin (3 iulie în 1957), doctor în drept, membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova;

60 de ani de ani de la naşterea lui MOCANU Victor (5 iulie 1962), doctor in drept, Colaborator ştiinţific la Institutul de Cercetări în domeniul Dreptului, membru al SŞP la specialitatea Drept public;

50 de ani de ani de la naşterea lui BEJAN Octavian (la 5 iulie 1972), doctor in drept, cercetător științific, șef al Centrului de cercetări științifice, conferențiar, coordonator al Anuarului științific al Centrului de cercetări științifice al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și al Asociației Tinerilor Juriști Cercetători. secretar responsabil de ediție al Revistei de Criminologie, Drept penal și Criminalistică; redactor științific al Jurnalului Juridic Național;

65 de ani de ani de la naşterea lui PROCA Ludmila (la 7 iulie 1957), doctor in drept, conferenţiar universitar la Catedra dreptul muncii a Facultății de Drept a USM;

160 de ani de la naşterea lui Tudor Flondor, cunoscut în epocă sub numele „Tudor, cavaler de Flondor”, dirijor de cor, compozitor, politician, jurist, economist (10 iul. 1862 – 23 iun. 1908).

60 de ani de ani de la naşterea lui ZAPOROJAN Veaceslav (16 iulie 1962), doctor in drept. Consultant naţional, membru al comunităţii de practicieni în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – Proiectul Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în RM.

60 de ani de ani de la naşterea lui DOLEA Igor (17 iulie 1962), doctor habilitat in drept, conferențiar și şef al Catedrei drept procesual penal şi criminalistică, a Facultăţii de Drept a USM. Judecător la Curtea Constituțională; director al Institutului de Reforme Penale. În 1997 a devenit membru al Uniunii Avocaților din RM. I s-a acordat titlul onorific Om emerit al Republicii Moldova (2009).

65 de ani de ani de la naşterea lui MAIMESCU Sava (26 iulie 1957), doctor habilitat in drept;

50 de ani de ani de la naşterea lui OSMOCHESCU Eugeniu (31 iulie 1972), doctor in drept, lector la Catedra de drept internaţional şi drept al relaţiilor economice externe a Facultăţii de Drept a USM, consilier în diverse instutuţii naţionale şi internaţionale;

AUGUST

60 de ani de ani de la naşterea lui ROŞCA Nicolae (10 august 1962), doctor habilitat in drept, şef al Catedrei dreptul antreprenoriatului (din 2010); membru al Uniunii Avocaților din Moldova;

65 de ani de ani de la naşterea lui BANTUŞ Larisa (la 13 august 1957), doctor in drept;

55 de ani de ani de la naşterea lui BRÎNZA Liubovi (18 august 1967), doctor in drept,  judecător la Curtea de Apel Chişinău;

60 de ani de ani de la naşterea lui BOEŞTEAN Constantin ( 21 august 1962), doctor în drept, şef la Catedra protecţie, pază şi securitate a USEFS. Vicepreşedinte al Uniunii veteranilor războiului din Afganistan.

150 de  ani de la naşterea lui Trăian Vuia, constructor de avioane şi motoare, inventator, pionier al aviaţiei mondiale, doctor în drept (29 aug. 1872 – 3 sept. 1950).

70 de ani de ani de la naşterea lui ARSENI Alexandru (30 august 1952), jurist, doctor habilitat în drept, profesor;

60 de ani de ani de la naşterea lui CARP Simion (30 august 1962), doctor in drept, cercetator ştiinţific,d ecorat cu Ordinul Credinţă Patriei clasa II (2012);

SEPTEMBRIE

60 de ani de ani de la naşterea lui POALELUNGI Mihai (13 septembrie 1962), doctor in drept. Membru al Comisiilor de elaborare de legi şi alte texte;

60 de ani de ani de la naşterea lui COPTILEŢ Valentina (22 septembrie 1962), doctor in drept, membru al Convenției Naționale pentru cercetare universitară. Titlul onorific Om Emerit (2012).

OCTOMBRIE

65 de ani de ani de la naşterea lui BALMUŞ Victor (3 octombrie 1957), doctor habilitat in drept, cercetător ştiinţific coordonator;

85 de ani de ani de la naşterea lui Constantin N. Hurmuzachi, entomolog, zoolog, filozof, jurist, profesor (3 oct. 1863 – 22 febr. 1937);

50 de ani de ani de la naşterea lui POSTU Ion s-a născut la (5 octombrie 1972), doctor in drept, avocat în cadrul BAA ULIM. Membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;

80 de ani de ani de la naşterea lui MARACUŢA Grigore (15 octombrie 1942), doctor în drept, Grand doctor în filosofie, profesor;

NOIEMBRIE

85 de ani de ani de la naşterea lui MOCREAC Vladimir (1 noiembrie 1937), doctor în drept, cercetător ştiinţific;

50 de ani de ani de la naşterea lui GRATI Veaceslav (3 noiembrie 1972), doctor in drept, şef al Catedrei drept poliţienesc, director al Departamentului dezvoltare profesională şi managerială;

120 de ani de la naşterea lui Alfred Métraux, antropolog, etnolog elveţian şi argentinian, lider în drepturile omului (5 noiem. 1902 – 12 apr. 1963)

50 de ani de ani de la naşterea lui GÎSCA Veronica (19 noiembrie 1972), doctor in drept, lector superior la Catedra drept public a Facultăţii de Drept a ASEM și lector superior, şef la Catedra drept privat a IRIM;

80 de ani de ani de la naşterea lui Gheorghe Rusnac, specialist în domeniul politologiei şi istoriei, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar şi diplomat, ex-rector al USM, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (23 noiem. 1942);

90 de ani de ani de la naşterea lui FIODOROV Grigore (25 noiembrie 1932), doctor in drept, şef al Catedrei de teorie şi istorie a dreptului la USM;

DECEMBRIE

70 de ani de ani de la naşterea lui KURTIANOV Vladimir (13 decembrie 1952), doctor in drept;

180 de ani de la naşterea lui Iacob Negruzzi, poet, prozator, dramaturg, critic literar, jurist, profesor, traducător, politician (31 dec. 1842 – 6 ian. 1932);

50 de ani de ani de la naşterea lui BELECCIU Ştefan (31 decembrie 1972), doctor in drept, cercetător, membru al CȘS al AŞM, membru al Uniunii Avocaților din Moldova;

Chișinăul juridic

310 ani în urmă, în gramota domnitorului Nicolae Alexandru, Chișinăul se menționează ca oraș (1712);

210 ani de la numirea primului guvernator al Basarabiei, în persoana lui Scarlat Sturza (23 iunie 1812);

210 ani de la alegerea Chișinăului ca loc de reședință a guberniei Basarabia de către Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni și guvernatorul Scarlat Sturza (1812);

205 ani de la deschiderea Dumei orășenești (31 iulie 1817);

205 ani de la alegerea primului primar al Chișinăului – căpitanul Anghel Nour (31 iulie1817-1819);

190 de ani de la fondarea Bibliotecii Publice Guberniale din Chișinău (22 august 1832);

185 deani de la numirea lui Pantelimon Sinadino în funcția de primar al orașului Chișinău (1837-1842);

145 de ani de la deschiderea Bibliotecii Publice orășenești, actualmente Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”  (19 octombrie 1877)

145 deani de la alegerea lui Carol Schmidt în funcția de primar al Chișinăului (20 septembrie 1877);

135 deani de la construirea clădirii judecătoriei de ocrug, arh. A. Bernardazzi, actualmente – Direcția Căilor Ferate din Moldova (1887);

120 de ani de la construirea edificiului Primăriei, după proiectul lui  M. Elladi, cu participarea directă a lui A. Bernardazzi (1902)

105 ani de la  Constituirea Sfatului Țării, organ suprem de conducere a Basarabiei (21 noiembrie 1917);

105 ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești – Stat efemer, autonom față de Imperiul Rus, de către Sfatul Țării (2 decembrie 1917);

100 de ani de la crearea Societății femeilor din Chișinău (1922);

Surse:

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.