Olga Ovcinnikova – profesor prin vocație


11 ianuarie 2022 – 100 ani din ziua nașterii

Olga OVCINNIKOVA s-a născut la 11 ianuarie 1922 în or. Orenburg, Federația Rusă. În 1942 a absolvit Colegiul Pedagogic din or. Orenburg si și-a început activitatea profesională în orașul kazah Dzhambul. În perioada anilor 1943-1947, a urmat studii la Institutul de Drept din or. Leningrad, care se afla în evacuare în Kazahstan. 

După absolvire a fost trimisă să lucreze în Moldova, care, în acea perioadă avea necesitate de cadre juridice profesionale. Aici și-a început activitatea profesională. Până în 1955 a activat la Școala de Drept de doi ani în funcție de director adjunct pentru activitatea educațională. Absolvenții Școalii de Drept au fost primii juriști cu pregătire națională pentru Moldova. În anul 1955, la Chișinău a fost organizată filiala Institutului Unional de Drept cu studii fără frecvență. Olga Ovcinnikova a fost transferată în calitate de lector la disciplinele Dreptul civil și Dreptul muncii la Facultatea de Economie a Universității de Stat din Chișinău, unde încă nu există Facultatea de Drept. Apoi a fost numită în funcția de prorector al USM pentru cursurile serale și prin corespondență. 

În 1959 a fost împuternicită de către rectorul universității V. Chepurnov și președintele comisiei juridice guvernamentale L. Lungu, în calitate de inițiator a înființării Facultății de Drept și pregătirea documentelor relevante pentru depunerea acestora la Guvernul Republicii. Datorită inițiativei și perseverenței dnei Olga Ovcinnikova Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Chișinău a fost deschisă în același an. 

În continuare, i s-a încredințat organizarea admiterii la Facultate a studenților, care au studiat la filiala Institutului Unional de Drept pentru studii fără frecvență Chișinău și angajarea personalului științific și pedagogic pentru implementarea procesului de învățământ la Facultatea de Drept a Universității. La invitația dumneaei și cu sprijinul administrației universitare la Facultatea de drept au fost invitați oameni de știință de înaltă calificare și talent – profesorii Iurie Baskin, Alexei Santalov. Hanaan Șvarț (Leningrad), Gari Amerkhanov (Moscova), Alexei Surilov, V. Dyablo (Odesa), M. Yanovskiy (Harkov), P. Sovetov P. (Chișinău). Împreună cu aceste personalități și profesori, Olga Ovcinnikova a pus temelia învățământul juridic superior național și jurisprudența națională în Republica Moldova. 

Paralel cu activitatea administrativă și pedagogică destul de complexă și responsabilă, Olga Ovcinnikova a fost preocupată de cercetarea științifică în domeniul dreptului. În 1964 a făcut studii postuniversitare la Universitatea de Stat din or. Leningrad, unde, în 1965, a susținut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept civil – Reglementarea juridică a transportului de mărfuri pe calea ferată, conducător şt. B.B. CEREPAHIN, dr., prof. univ. În 1967 i s-a fost conferit titlul ştiinţifico-didactic profesor asistent.

În calitate de Consultant a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM și membru al grupului de lucru, a elaborat primului Cod civil din Moldova (1964) și Codul familiei al RSSM (1968).

Gama intereselor profesionale și științifice ale profesorului Olga Ovcinnicova au depășit hotarele dreptului civil. În 1973 a publicat lucrarea „Familia și Dreptul”. Pe parcursul multor ani  a fost consultant independent pe lângă Prezidiul Sovietului Suprem al RSS Moldovenești. A fost membru al grupului de autori care a elaborat și publicat Comentariu la Codul civil din 1964 al RSSM (în 1971 și 1987); autor și redactor executiv al monografiei „Transportul auto al Moldovei” (1969); redactor al monografiei „Dreptul moștenirii și procedura moștenirii”, întocmită de celebrul om de știință Petru Nikityuk (1973). A publicat peste 70 de lucrări ştiinţifice, didactice şi educațional-metodice, (inclusiv zece manuale), care contribuie la rezolvarea problemelor de îmbunătățire a legislației naționale și a practicii aplicării acesteia, îmbunătățirea calității pregătirii juriștilor de înaltă calificare pentru Republica Moldova.

Productivitatea și relevanța activității sale de cercetare a crescut semnificativ în legătură cu reforma legislației naționale în Moldova și adoptarea în 2002 a noului Cod civil al Republicii Moldova. Acest lucru a fost în mare măsură facilitat de transferul la Universitatea Slavonă din Moldova (septembrie 2004 ) în calitate de decan al Facultății de Drept pentru activitate științifică, unde a continuat să lucreze fructuos cu mult succes. 

La 26 ianuarie 2012 a fost organizată conferință științifico-practică „Problemele actuale de drept privat și practica aplicării acestuia”, dedicată aniversării de 90 de ani și 65 de ani de activitate profesională a juristului emerit Olga Ovcinnikova. În cadrul evenimentului a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii, Diploma Profesor de Onoare a Universității Slavone, Diploma Ministerului Educaţiei pentru profesionalism, Diploma USM pentru activitate ştiinţifică şi didactică, Diploma AŞM pentru rezultate deosebite în cercetare în domeniul jurisprudenţei şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Au participat foști studenți, care au ascultat lecțiile profesorului Olga Ovcinnikova, absolvenți ai Facultății de Drept din diferiți ani, care s-au reunit pentru a-și aminti anii studenției, pentru a-și felicita profesorul și a-i ura multă sănătate.

Foarte muți discipoli ai profesorului Olga Ovcinnikova au devenit personalități marcante ale jurisprudenței Republicii Moldova – Victor Pușcaș, Doctor în drept, Conferențiar universitar, Vicepreședintele Parlamentului (1990-1994), Președintele CSJ (1994-2000), Președintele Curții Constituționale (2001-2007), Judecător la Curtea Constituțională (2001-2013), Ex-membru al Comisiei pentru Reforma Constituțională (2020-2021); Dumitru Postovan, Consilier de Stat pentru Justiție de rangul I, Procuror General al Republicii Moldova (1990-1998), Președinte al Curții Economice la Camera de Comerț și Industrie a RM, arbitru la Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse, membru al Colegiului de Audit al Uniunii Internaționale a Avocaților; Gheorghe Kibak, doctor în drept, profesor la Catedra de drept civil al USM; Victor Volchinschi, doctor în drept, profesor la Catedra de drept civil a Facultăţii de Drept a USM; Andrei Smokină, doctor habilitat, profesor, director adjunct al Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM; Nicolae Osmochescu doctor în drept, profesor la Catedra de drept internațional al USM, diplomat; Petru Tomiță, decan all Facultăţii de Economie, Universitatea Agrară din Moldova; Leonte Arsene, redactor-șef al Revistei „Lege și viață”; Oleg Halabudenco, doctor în drept, lector universitar la Catedra de Drept Privat a Facultății de Drept a ULIM și mulți alții.

Olga Ovcinnicova a fost distinsă cu mențiuni și distincții: Titlul onorific Jurist emerit al RSSM (1969); Medalia Veteran al Muncii (1984), Ordinul Gloria Muncii (2012); i s-a conferit Premiul de Stat al Republicii Moldova cu „Ordinul de Onoare” (2017), titlul onorific „Jurist emerit al Republicii Moldova” (2017).

Profesorul Olga Ovcinnikova a avut un talent pedagogic deosebit, fiind o persoană, care și-a iubit profund profesia și fiind devotată dezinteresat acesteia. A avut cerințe mari în primul rând față de sine însăși și doar apoi față de colegi, studenți. Dar, în același timp, și-a împărtășit cu generozitate și fără rezerve cunoștințele și experiența profesională. Și-a câștigat pe bună dreptate un profund respect din partea întregii comunități juridice din Republica Moldova ca o persoană excepțional de onestă, principială, muncitoare, modestă, un om de înaltă cultură și intelect, profesor, jurist, persoană publică, care și-a adus o contribuție neprețuită la formarea și dezvoltarea dreptului. educație și științei juridice în Republica Moldova. 

Profesorul Olga Ovchinnikova rămîne în memoria discipolelor, colegilor și tinerii generații un exemplu în slujirea societății, definirea obiectivelor de viață și implementarea lor în beneficiul societății.

Informații și fotografii preluate de pe http://surm.md

Omagii:

Un comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.