Organizarea și administrarea judecătorească


Modele de acte judecătorești: Procedura civilă/ Elena Belei, Ana Borș, Felicia Chifa; coord.: Mihai Poalelungi, Elena Belei. – Ed. a 3-a, rev. –  Chișinău: S.n., 2014. (F.E.-P. ,,Tipografia Centrală,,. – 1140 p.

Manualul judecătorului pentru cauze civile / Mihai Poalelungi, Svetlana Filincova, Iulia Sîrcu [et alediţia. – Ed. a II – a. –  Chișinău: S. n., 2013 (Î.S. F.E.-P. ,,Tipografia Centrală,,). – 1200 p.

Manualul judecătorului pentru cauze penale / Mihai Poalelungi, Igor Dolea, tatiana Vîzdoagă [et al.]. – Chișinău: S.n., 2013 (Î.S.F.E.-P. ,,Tipografia Centrală,,). – 1192 p.

Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri juridice / Elena Belei, Stela Bleșeagă, Nelea Budăi [et al.]; coord.: Mohai Poalelungi, Elena Belei.- Ed. A 2-a ad. și compl. – Chișinău: S. n., 2016 (Tipogr. ,,Lexon-Prim,,). – 760 p.