Teoria generală a dreptului


Baltag, D. Programa analitică la disciplina teoria generală a dreptului / Dumitru Baltag. – Chișinău : S.n., 2012. – 25 p.

Baltag, D. Teoria generală a dreptului : Prelegeri / Dumitru Baltag, Alexei Guțu. – S.l. : S.n, S.a. – 149 p.

Bloşenco, M. Teoria generală a dreptului: Note de curs / Magda, Bloșenco. – Cahul : S.n., 2010. – 123 p.

Botnari, E. Introducere în studiul dreptului (Teoria Generală a Dreptului): Note de curs / Elena Botnari. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011. – 295 p.

Bujor V. Curriculum la disciplina Teoria generală a dreptului învăţămînt cu frecvenţă la zi, frecvenţa redusă: Anii de studii: 2013-2014, Semestrul I / Valeriu Bujor, Larisa Buga. – Chișinău : S.n., 2013. – 44 p.

Elemente de teoria generală a dreptului: Suport de curs pentru ânvățămînt la ditanță. – Craiova: S.n., S.a. – 27 p.

Huma, I. Teoria generală a dreptului / Ioan Huma. – S.l. : S.n., S.a. – 101 p.

Ionașcu, T. Teoria generală a dreptului : note de curs. Pentru uzul studenților ID. – S.l : S.n., S.a. – 90 p.

Ionescu Mircea Felix Melineşti. Teoria Generala a Dreptului. suport de curs pentru învățămîn la distanță. – București : Universitatea “Hyperion”, 2011. – 152 p.

Negru, A. Teoria generală a dreptului în definiții, interpretări, scheme / Andrei Negru. – Chișinău : CEPUSM, 2018. – 267 p.

Pantea, O. Curriculum la disciplina Teria generală a deptului (Ciclul I) / Oleg, Pantea. – Chișinău: S.n., 2013. – 24 p.

Pantea, O. Teoria generală a dreptului : Note de curs / Oleg Pantea. – Chișinău : Sn, 2013. – 66 p.

Popa N. Consideraţii privid sistemul ştiinţelor juridice şi rolul teorie generale a dreptului / Nicolae Popa. – S.l. : S.n., S.a. – 11 p.

Rebreanu, V. Teoria generală a dreptului : Îndrumar de studiu individual. Anul de studiu I : Învățămînt la distanță / Veronica Rebreanu. – Cluj-Napoca : S.n, 2007. – 61 p.

Sida, A. Teoria generală a dreptului / Andrei Sida, Daniel Berlingher – Ed. a 3-a, rev. – Arad: “Vasile Goldis” University Press,
2006. – 231 p. ISBN 973-664-065-5

Sîli, I. Fundamente teoretice ale calificării juridice : Teză de doctor în drept / Ira Sîli. – Chișinău : S.n., 2019. – 167 p.

Teoria dreptului natural // Teoria dreptului natural. – 2013. – P. 86-95.

Teoria generală a dreptului. Coordonator: dr. Cezar TITĂ, dr. Costică VOICU, dr. Anton RĂŞCANU, dr. Iuliana SAVU, dr. Mariana CIOCOIU. – s.l.: S.n., S.n. – 280 p.

Tită, C. Teoria generală a dreptului : Curs în tehnologie ID/IFR / Cezar Tită, Mariana Ciocoiu, Gheorghe Vintilă. – S.l. : S.n., S.a. – 269 p.

Zărie, Ioan Mircea. Teoria generală a dreptului / Ioan Mircea Zărie. – S.l. : S.n,. -S.a. – 32 p.