Mihai Tașcă


Taşcă, Mihai. Accesul la arhive în Republica Moldova : (studiu şi jurisprudenţă) / Mihai Taşcă, Alexandru Postică. – Chişinău : Pontos, 2011. – 158 p. – 978-9975-51-263-3;

Culegere de acte normative naţionale şi internaţionale în domeniul penal. Vol. 1 : Supliment 2007. – Chişinău : Cartea Juridică, 2007. – 608 p. – 1812-3392;

Ghidul arhivelor din Republica Moldova ; resp. de ed. Mihai Taşcă. – Chişinău : Pontos, 2011. – 203 p. – 978-9975-51-282-4;

Savenco, Mihail G. Legile locale din Basarabia şi jurisprudenţa Imperiului Rus / Mihail G. Savenco ; ed. îngr., trad. şi note de Elena Aramă şi Mihai Taşcă ; USM. Fac. de Drept ; AȘM. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : Cartea Juridică, 2012. – 131 p. – 978-9975-4436-3-0;

Doctori în drept din Republica Moldova, 1959-2011 : dicționar enciclopedic / Silvia Antufiev, Mihai Tașcă ; coord. : Mariana Harjevschi ; Bibl. Mun. ”B.P. Hasdeu”. Bibl. Publică de Drept. – Chișinău : Cartea juridică, 2016. – 708 p. – 978-9975-3102-9-1;

Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus”. Vol. 1 : Documente extrase din colecția I : (1649-1825) / lucrare îngrijită de Mihai Tașcă, Igor Ojog, Igor Șarov. – Chișinău : Cartdidact, 2017. – 782 p. – 978-9975-4206-6-2