Intrări noi de carte – 2019


Coduri
Drept fiscal
Drept în general. Propediutică. Metodele dreptului și științele auxiliare
Drept internațional
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ
Drept penal. Infracțiuni penale
Criminologie. Criminalistică
Drept civil
Drept comercial / Dreptul financiar / Drept Bancar
Procedură judiciară. Organizare și personal judiciar
Ramuri speciale ale dreptului