Servicii


ACCES
 • Înregistrarea utilizatorilor și eliberarea permisului de intrare. Permisul de cititor este eliberat gratis în incinta bibliotecii în baza buletinului de indentitate;
 • Acces la Internet pentru calculatoarele staționare plasate în sălile de lectură și WI-Fi gratuit pentru dispozitive portabile;
 • Locuri de lucru și echipament tehnic pentru lectură, studiu și activități de instruire, științifice și culturale (calculatoare, proiector, ecran digital, tablă interactivă);
 • Scanarea documentelor. 
SERVICII  DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE
 • Orientarea și îndrumarea utilizatorilor în spațiile funcționale ale bibliotecii;
 • Acces la toate tipurile de resurse documentare ale bibliotecii – Colecția de cărți și publicații periodice
 • Consultarea documentelor în sălile de lectură;  
 • Împrumutul documentelor la domiciliu;
 • Prelungirea termenului de împrumut al documentelor prin telefon, e-mail și alte mijloace de comunicare;
 • Împrumutul Interbibliotecar național și internațional.
SERVICII DE REFERINȚĂ 
SERVICII ELECTRONICE FURNIZATE LA DISTANȚĂ
 • Copii digitizate fragmentar din documentele Bibliotecii (articole din publicațiile periodice, Bazele de date, pagini separate din cărți); 
 • Biblioteca virtuală – E-resurse drept;
 • Livrarea electronică a documentelor prin e-mail –  Servicul LawDocs BPD;
SERVICII DE PROMOVARE, COMUNICARE ȘI SOCIALIZARE
 • Organizarea activităților științifice, educaționale și culturale (conferințe, mese rotunde, întâlniri cu personalități din domeniul dreptului, lansări și prezentări de carte, lecții publice etc.);
 • Organizarea campaniilor de informare și promovare: Ziua ușilor deschise, Nocturna bibliotecilor, Ziua Științei, Săptămâna Accesului Deschis, Săptămâna creativității și inovației
 • Oferirea spațiilor pentru comunicare non-formală (discuții, dezbateri) – Cuibul Democrației – spațiu public, care poate fi folosit în mod gratuit de către cetățeni/grupuri informale/instituții publice, ONG-uri pentru ședințe, discuții și dezbateri public, acțiuni civice, dialog pe teme actuale ale comunității chișinăuiene, training-uri, networking etc.
 • Bloguri – Fii informat la Biblioteca Publică de Drept; E-resurseDrept;
 • YouTube;
 • Facebook;
 • Twitter;
 • Slideshare.
SERVICII DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR UTILIZATORILOR