Autorul prezintă cartea


Bejan, Octavian. Prevenirea criminalității și a purtărilor criminale / Octavian Bejan. – Chișinău: S.n., 2019 (Tipogr. Pulsul Pieței). – 154 p. – ISBN 978-9975-3342-4-2