Expoziții virtuale


Expozițiile prezintă documentele cu caracter tematic inedit achiziţionate de BPD. Acestea oferă atât informaţie grafică, cât şi textuală despre cărţi, articole din ediţii periodice

Ghidul cetăţeanului (Procedura civilă) / Mihai Poalelungi; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2008. – 364 p.

Considerăm lucrarea „Ghidul cetăţeanului” de o mare valoare juridică, aceasta cuprinzând un șir de cereri-model prin care cetăţeanul ar putea să în-tocmească o cerere, prin care să sesizeze instanţa de judecată în strictă confor-mitate cu legislaţia procesual-civilă în vigoare, de aceea o recomandăm judecă-torilor, avocaţilor, procurorilor, studenţilor de la facultățile de drept, juriștilor și publicului larg.