21 martie – Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale


         stop-discriminareDiscriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere. În majoritatea țărilor democratice există legi împotriva discriminării, iar egalitatea de tratament este în general garantată de Constituție.

       Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 21 decembrie 1965, este în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. Comitetul pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială este organul responsabil de monitorizarea implementării Convenției. În Convenție, expresia „discriminare rasială” are în vedere orice deosebire, excludere, restricție sau preferință întemeiată pe rasă, culoare, ascendență sau origine națională sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau a compromite recunoașterea, folosința sau exercitarea, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în domeniile politic, economic, social și cultural sau în oricare alt domeniu al vieții publice.

     Printre cele mai frecvente fenomene de discriminare se află: discriminarea pe criterii de vârstă, de avere, de convingeri politice, de naționalitate, de rasă, de sex, de religie, de orientare sexuală etc.

        Prin aderarea la Convenția respectivă, statele-părți se angajează să interzică și să elimine discriminarea rasială sub toate formele și să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în fața legii fără deosebire de rasă, culoare, origine națională sau etnică, în folosința următoarelor drepturi: dreptul la un tratament egal în fața tribunalelor și a oricărui alt organ de administrare a justiției; dreptul la securitatea persoanei și la protecția statului împotriva violențelor sau a maltratărilor, fie din partea funcționarilor guvernului, fie a oricărui individ, grup sau instituție; drepturi politice, drepturi civile, economice, sociale și culturale, precum și dreptul de acces la toate locurile și serviciile destinate folosinței publice.

        Convenția evidențiază o serie de drepturi civile, economice, sociale și culturale care urmează a fi respectate în mod special.
Directiva privind egalitatea rasială prevede următoarele:

  • protejarea împotriva discriminării rasiale în domeniul ocupării forţei de muncă, în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de protecție socială sau în momentul achiziţionării de bunuri sau utilizării de servicii;
  • posibilitatea victimelor discriminării de a formula plângeri;
  • posibilitatea organizaţiilor, precum organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi sindicatele, de a ajuta victimele discriminării să se adreseze instanţei;
  • asigurarea pedepsirii în consecinţă a celor care încalcă legea şi comit acte de discriminare;
  • ca guvernele să creeze un organism specializat pe probleme de egalitate care să promoveze egalitatea;
  • posibilitatea ca guvernele să creeze oportunităţi pentru minorităţile defavorizate, pentru a le îmbunătăţi situaţia;
  • asigurarea că persoanele îşi cunosc drepturile;
  • încurajarea angajatorilor şi sindicatelor în vederea cooperării în lupta împotriva discriminării.

Listă bibliografică cu articole din reviste:

Bogdan, Irina. Nondiscriminarea – principiul edificator al statului de drept: Sesiunea „Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM” / Irina Bogdan // Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM Ediția 25, Vol.1, 2021. – P. 181-183.

Bontea, Oleg. Evoluția și tipologia noțiunii de „minoritate națională” / Oleg Bontea // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. – 2021. – Nr 14. – P. 174-186.

Bordei, Tatiana. Multiculturalismul – un reper în prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova / Tatiana Bordei // Moldoscopie. – 2011. – Nr 3. – P. 34-44.

Bordei, Tatiana. Discriminarea – o provocare pentru societatea civilă din Republica Moldova în contextul integrării europene / Tatiana Bordei // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 1. – P. 85-97.

Calancea, Robert. Discriminarea rasiala și efectele ei sociale analizate prin prizma legii din Marea Britanie: Conferința „Preocupări contemporane ale științelor socioumane” Ediția a VII-a, Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2016 / Robert Calancea, Angela Calancea // Preocupări contemporane ale științelor socio-umane Ediția 7, 2016. – P. 251-256.

Corobcenco, Irina. Discursul de ură și instigare la discriminare în spațiul public și mass-media din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19: Masa rotundă „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19” Chișinău, Moldova, 20 mai 2020 / Irina Corobcenco // Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19 2020. – P. 77-82.

Creangă, Liliana. Aplicarea principiului nediscriminării – un obiectiv al formării polițiștilor în domeniul drepturilor omului / Liliana Creangă // Legea şi Viaţa. – 2021. – Nr 11-12. – P. 19-23.

Creangă, Liliana. Prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova / Liliana Creangă // Legea şi Viaţa. – 2021. – Nr 3-4. – P. 10-15.

Creţu, Mihail. Discriminarea imigranţilor moldoveni pe teritoriul Italiei. Cazul oraşelor Brescia, Milano şi Roma / Mihail Creţu // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2016. – Nr 8. – P. 65-73.

Diacon, Maria. Minoritatea romă în Republica Moldova: trecut și actualitate / Maria Diacon // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2019. – Nr 2. – P. 251-268.

Handrabura, Loreta. Despre necesitatea aprofundării reformelor pentru asigurarea egalităţii de şanse / Loreta Handrabura // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2012. – Nr 5. – P. 5-7.

Miron, Dorica. Formele moderne ale rasismului modern: Conferința „Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei” Cahul, Moldova, 7 iunie 2018 / Dorica Miron // Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei Vol.2, 2018. – P. 232-235.

Pavlencu, Mariana. Fenomenul discriminării în instituțiile de învățământ din Republica Moldova / Mariana Pavlencu, Vitalie Costisanu // Legea şi Viaţa. – 2021. – Nr 9-10. – P. 68-73.

Pop, Irina. Bisericile minoritare și contribuțiile lor naționale in cadrele universalului. Căile lor în preveniriea fundamentalismului, xenofobiei, antisemitismului, și a rasismului: Conferința „Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale” Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021 / Irina Pop // Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale Vol.1, 2021. – P. 83-98.

Robu, Viorel. Distanţa socială faţă de persoanele de alte rase în rândul studenţilor români / Viorel Robu // Moldoscopie. – 2011. – Nr 4. – P. 24-37.

Romandaş, Nicolae. Mecanisme naţionale şl internationale de prevenire a fenomenului de discriminare / Nicolae Romandaş // Administrarea Publică. – 2010. – Nr 2-3. – P. 44-54.

 Rusu, Iulian. Dreptul la libera circulaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene: o evaluare din perspectiva nediscriminării / Iulian Rusu // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2014. – Nr 3. – P. 68-74.

Stati, Vitalie. Propagarea fascismului, a rasismului şi a xenofobiei, negarea holocaustului: mostră de exces de reglementare penală Conferința „Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021 / Vitalie Stati // Integrare prin cercetare si inovare, 2021. – P. 9-11.

Ungurean, Ivan. Implementarea instituţiei non-discriminării în legislaţia Republicii Moldova / Ivan Ungurean // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2010. – Nr 4. – P. 113-118.

Zubenschi, Ecaterina. Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural / Ecaterina Zubenschi // Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). – 2019. – Nr 1. – P. 131-135.

Боршевский, Андрей. Аспекты этнополитики в нормативных актах СНГ и Совета Европы / Андрей Боршевский, Борис Сосна // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2011. – Nr 4. – P. 111-117.

Боршевский, Андрей. Права национальных меньшинств в международных актах / Андрей Боршевский, Борис Сосна // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2011. – Nr 1. – P. 42-56.

Angela ABABII, șef sector BPD

Diana CIORNÎI, bibliotecar BPD

2 comentarii

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.